ⓘ Kysymysmerkki

                                     

ⓘ Kysymysmerkki

Kysymysmerkki päättää virkkeen, joka on perusluonteeltaan kysyvä. Kysymysmerkki on niin sanotusti iso välimerkki, jota seuraava sana yleensä aloittaa uuden virkkeen ja kirjoitetaan siis isolla alkukirjaimella.

                                     

1. Käyttö

Suomen kielessä kysymysmerkki tulee suoraan kysymysvirkkeen perään ilman välilyöntiä:

Paljonko kello on?

Epäsuoran kysymyslauseen eli kysyvän sivulauseen jäljessä kysymysmerkkiä käytetään ainoastaan, jos se päättää virkkeen, jonka päälausekin on kysyvä:

Tiedätkö, missä hän on? En tiedä, missä hän on. Opettaja kysyi, missä hän on.

Lainausmerkein erotetussa repliikissä kysymysmerkkiä ja isoa alkukirjainta käytetään mahdollisesta johtolauseesta riippumatta. Jos johtolause on vasta kysymyksen perässä, se lähtökohtaisesti kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella eikä lauseiden väliin tule muita välimerkkejä kuin kysymysmerkki ja lainausmerkki:

”Missä hän on?” Opettaja kysyi: ”Missä hän on?” ”Missä hän on?” opettaja kysyi.

Jos lainausmerkkien sijasta käytetään repliikkiviivoja, aloittava lainausmerkki korvataan ajatusviivalla joka liitetään seuraavaan sanaan sitovalla välilyönnillä ja lopettava lainausmerkki poistetaan, mutta muuten välimerkit ja alkukirjaimet säilyvät samanlaisina:

– Missä hän on? Opettaja kysyi: – Missä hän on? – Missä hän on? opettaja kysyi.
                                     

1.1. Käyttö Erikoistapauksia

Toisinaan kysymysmerkki voi ilmaista epävarmuutta esimerkiksi lehtiotsikossa, joka ei ole muodoltaan varsinaisesti kysymys:

Rakennushanke viivästyy?

Sulkeisiin merkitty tai välihuomautuksessa esiintyvä kysymysmerkki tarkoittaa, että edellä esitetty tieto ei ole varma. Tällainen kysymysmerkki ei vaikuta siihen, kirjoitetaanko sulkeita seuraava sana isolla vai pienellä alkukirjaimella:

Kirjoittaja samastaa tahattomasti? toisiinsa aktivismin ja anarkismin.

Kysymysmerkki kuuluu tavallisesti myös retoriseen kysymykseen, vaikka siihen ei odoteta vastausta:

Mihinkäs minä taas ne silmälasit panin?

Kysymysmerkkiä ei kuitenkaan aina käytetä sellaisen kysymykseksi muotoillun virkkeen perässä, joka on luonteeltaan lähinnä jahkaileva toteamus:

Lieneekö tuolla nyt niin suurta merkitystä.

Joskus kysymysmerkin ja huutomerkin yhdistelmä ilmaisee erityisesti yllättyneisyyttä tai kauhistelua tällöin merkkien keskinäinen järjestys voi vaihdella:

Kutsutko sinä tuota hatuksi?! Kutsutko sinä tuota hatuksi!?

Samaan tapaan kahdella tai useammallakin perättäisellä kysymysmerkillä voidaan pyrkiä vahvistamaan kysymystä, mutta usein tällaista pidetään huonona tyylinä.

                                     

1.2. Käyttö Šakkikommentoinnissa

Šakkipelin etenemistä raportoitaessa siirtoja voidaan arvioida kysymysmerkein ja huutomerkein seuraavaan tapaan:

 • !? kiintoisa siirto, kenties harkittu riski.
 • ?! arveluttava siirto, mutta ei suoraan osoitettavissa virheeksi
 • ? paha virhe
 • ? virhe tai vaikeasti perusteltavissa oleva siirto
                                     

1.3. Käyttö Tietotekniikassa

Tietokoneissa kysymysmerkki toimii usein niin sanottuna jokerimerkkinä, joka voi esimerkiksi tiedonhaussa tai komennoissa vastata mitä tahansa yksittäistä merkkiä. Esimerkiksi merkkijono ab?.txt voi vastata tiedostonimiä abc.txt ja abd.txt, mutta ei nimeä ab.txt eikä abcd.txt.

Jotkin sovellusohjelmat, kuten selaimet tai sähköpostiohjelmat, voivat kysymysmerkillä korvata sellaisen merkin, joka ei sisälly käytössä olevaan merkistöön, esimerkiksi Å:n, Ä:n tai Ö:n. Unicodessa on myös erityinen korvikemerkki � valkoinen kysymysmerkki mustassa vinoneliössä, joka on tarkoitettu näytettäväksi tuntemattoman merkin tai virheellisen ohjausmerkin tilalla.

                                     

1.4. Käyttö Kielitieteessä

Kansainvälisessä foneettisessa aakkostossa kysymysmerkillä voidaan joskus merkitä glottaaliklusiilia, jos pisteettömältä kysymysmerkiltä näyttävä oikea glottaaliklusiilin merkki U+0294 ei merkistö- tai fonttirajoitusten takia ole käytettävissä.

                                     

1.5. Käyttö Muissa kielissä

Ranskan kielessä kysymysmerkki samoin kuin huutomerkki, kaksoispiste ja puolipiste liitetään edeltävään sanaan sitovalla välilyönnillä:

vous appelez comment? Ne répondez pas, je m’en souviens.

Espanjan kielessä kysyvän virkkeen alkuun lisätään ylösalainen kysymysmerkki ¿:

¿Cómo estás?

Arabian, persian ja urdun kielissä, joita kirjoitetaan arabialaisin kirjaimin oikealta vasemmalle, kysymysmerkki näyttää latinalaisen kysymysmerkin peilikuvalta ؟.

Kreikkalainen kysymysmerkki näyttää latinalaiselta puolipisteeltä ;, jota itse asiassa suositellaankin kysymysmerkiksi kreikankieliseen tekstiin, vaikka Unicode-merkistössä on kreikkalainen kysymysmerkki myös erikseen.

Armenialainen kysymysmerkki on kierrekuvio ՞, joka liittyy kysymyssanan viimeiseen vokaaliin.

Etiopialainen kysymysmerkki näyttää kolmelta päällekkäiseltä pisteeltä ፧.                                     

2. Lähteet

 • Terho Itkonen: Kieliopas 6. painos, s. 15–16. Helsinki: Kirjayhtymä, 1997.
 • Jukka Korpela: Muut välimerkit.?! …: ; - – Nykyajan kielenopas: luku 4.4
                                     
 • Minkä tahansa yksittäisen merkin korvaavana jokerimerkkinä toimii usein kysymysmerkki tai säännöllisten lausekkeiden toteutuksissa piste  Asteriski 
 • Inga Suoniemi - Taipale, Timo Nurmi ja Esa Laihanen: 2 Huutomerkki ja kysymysmerkki Kirjoittajan ABC - kortti kirjoitusviestinnän verkkokurssi. Joensuun
 • exercises Macworld. 8.11.2012. Viitattu 11.4.2016. Wessman, Roger: Mitä kysymysmerkki otsikossa tarkoittaa Macworld. 1.4.2014. Viitattu 11.4.2016. Ian Betteridgen
 • Forssan Lehti: Urjalassa ollaan tyytyväisiä tehtyihin päätöksiin - Aseman koulu yhä kysymysmerkki Yle: Urjala saattaa lakkauttaa kaikki nykyiset koulunsa
 • sijaan pöydälle ilmestyy kysymysmerkki josta saa sattumanvaraisen bonusesineen. Esineitä saa myös iskemällä kysymysmerkillä merkittyjä tiiliä tai ostamalla
 • 2009. Viitattu 19.11.2009. Satuli, Heli: Punainen paronitar on iso kysymysmerkki Verkkouutiset. 20.11.2009. Viitattu 17.4.2014. The members of the Barroso
 • 1500 - luvun lopulta lähtien. Yleisin ironiavälimerkki on käänteinen kysymysmerkki Vuonna 2007 Alankomaissa kehitettiin uusi ironiavälimerkki, joka
 • ? Fragezeichen suom. kysymysmerkki on saksalaisen Neue Deutsche Welle - yhtyeen Nenan toinen albumi ja kolmas albumi, joka sisältää yhtyeen päälaulajan
 • Pirtolan mukaan kuva on makaaberi vitsi, mutta samalla kouristunut kysymysmerkki vapauden paradoksista. Maalaus on iskevä ja kuvaa hyvin Palsan maailmankuvaa
 • Schildts, nyttemmin Schildts & Söderströms. Vuoteen 1992 otsikkoon kuului kysymysmerkki sen jälkeen ainoastaan nimiösivulla. Vuosien 2008 ja 2010 laitoksissa