ⓘ Henkilönnimi

                                     

ⓘ Henkilönnimi

Henkilönnimi on erisnimi, joka yksilöi ja identifioi ihmisen muusta yhteisöstä. Henkilönnimi on kulttuurinen universaali eikä maailmassa tunnetakaan kulttuureja, joissa ihmisille ei olisi annettu nimeä.

Henkilönnimeen kuuluu kaikissa kulttuureissa yksilöllinen nimi etunimi. Noin 60 %:ssa kulttuureista henkilönnimeen kuuluu myös lisänimi, joka voi olla esimerkiksi sukunimi, välinimi, patronyymi tai klaaninimi.

Henkilönnimet muodostavat henkilönnimisysteemejä, jotka yksilöimisen lisäksi myös luokittelevat ihmiset kuuluvaksi johonkin sosiaaliseen ryhmän kuten suku tai klaani. Samantyyppisissä kulttuuriympäristöissä käytetään usein samankaltaisia nimisysteemejä. Maanviljelysyhteisöjen nimisysteemit muistuttavat toisiaan kuten myös modernien kaupunkikulttuurien nimisysteemit.

                                     

1. Nimenanto

Valtaosassa kulttuureista nimenanto tapahtuu lapsen ensimmäisen elinkuukauden aikana. Nimenantajana toimii useimmiten lapsen isä tai äiti tai kummatkin yhdessä. Noin kolmasosassa maailman kulttuureista nimenantaja on joku muu sukulainen tai yhteisössä korkeaa arvostusta nauttiva henkilö. Valtaosassa kulttuureja noin 75 % nimenantoon liittyy myös nimenantoseremonia. Maatalousvaltaisissa kulttuureissa nimenantoseremonia suoritetaan lähes aina noin 99 %. Nimenantoseremoniaan voidaan myös suorittaa erilaisia puhdistus- ja uhrirituaaleja.

Nimenantoperuste vaihtelee myös eri kulttuureissa. Hyvin yleinen peruste on lapsen nimeäminen jonkin lähisukulaisen mukaan. Muita yleisiä perusteita ovat lapsen jokin ominaisuus olemassa oleva tai haluttu, syntymähetken tapahtuma tai syntymäjärjestys tai -asema perheessä. Lapsen sukupuoli ilmenee aina nimestä vain vajaassa 50 %:ssa kulttuureista. Noin 15 % kulttuureista ei erottele nimissä lainkaan sukupuolta – sukupuoli ilmaistaan tarvittaessa muiden kielellisten keinojen avulla. Nimenantoon vaikuttaa myös samannimisyys. Noin 10 %:ssa kulttuureista henkilönnimi on täydellisen ainutkertainen eli kellään elävällä tai kuolleella ei ole ollut samaa nimeä. Noin 15 % kulttuureista rajoittaa samannimisyyden vain elossa oleviin henkilöihin. Valtaosa kulttuureista sallii kuitenkin samannimisyyden. Tällöin nimenantoon liittyy myös luokittelua – nimenantoperusteena on joku arvostettu tai esikuvallinen henkilö, jonka ominaisuuksien haluttaisiin ikään kuin "tarttuvan" lapseen. Noin joka viidennessä kulttuurissa kaimasuhteeseen liittyy myös erityisiä velvollisuuksia.

                                     

2. Lähteet

  • Ainiala, Terhi & Saarelma, Minna & Sjöblom, Paula: Nimistötutkimuksen perusteet. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-951-746-992-0.
                                     
  • esimerkiksi henkilönnimet ovat erisnimiä. Yleisnimiä ovat esimerkiksi lajinimet, joiden nimiä kutsutaan myös nimityksiksi. henkilönnimi etunimi sukunimi
  • Tämä artikkeli kertoo henkilönnimestä Yrityksestä katso Kauko yritys Kauko on suomalainen henkilönnimi yleensä miehen etunimi. Kauko on käytössä myös
  • Samannimistä kirjaa käsittelee artikkeli Sukunimet kirja Sukunimi on henkilönnimi joka periytyy suvussa. Sukunimet ovat harvinaisempi ilmiö kuin etunimet
  • Mainio on suomalainen henkilönnimi joka esiintyy sekä sukunimenä että miehen etunimenä. Mainion nimipäivä on 5. syyskuuta. Digi - ja väestötietoviraston
  • Harvey on englanninkielinen henkilönnimi joka esiintyy sekä etu - että sukunimenä. Alex Harvey 1935 1982 skotlantilainen rockmuusikko Alex Harvey s
  • Henneri on vanha Hyhkyn kylän talo ja nimen pohjana on todennäköisesti henkilönnimi Henrik. Hyhkyssä on myös ala - aste. Hyhkyssä sijaitsee Kokemäenjoessa
  • Maddison on henkilönnimi joka on käytössä sekä etunimenä että sukunimenä. Maddison etunimenä: Maddison Brown s. 1997 australialainen näyttelijä ja
  • Hassan oik. Hasan on arabialainen henkilönnimi joka esiintyy sekä etu - että sukunimenä. Hassan I 1836 1894 Marokon sulttaani 1873 1894 Hassan II
  • käyttöyhteys on kuitenkin sähköpostiosoitteissa, joissa se erottaa henkilönnimen postipalvelimen nimestä. Englannin kielen prepositio at ilmaisee jossakin