ⓘ Tampereen murre

                                     

ⓘ Tampereen murre

Tampereen murre on Tampereella puhuttu hämäläismurteiden sydänhämäläisiin murteisiin kuuluva suomen kielen murre. Peruspiirteiltään murre ei juuri poikkea muista hämäläismurteista, mutta siinä on muutamia sen niistä erottavia piirteitä.

                                     

1. Piirteet

Tampereen murre eroaa monella tavoin yleissuomalaisesta ääntämyksestä. Murteen tunnusmerkkejä ovat muun muassa yleiskielestä poikkeavat r, l ja muutamat diftongit. Kaksois-l lyhentyy muutamissa sanoissa kuten kylä kyllä, täälä täällä ja siälä siellä. Tampereen murteessa esiintyy usein persoonapronominien pikapuhemuodot mää ja sää, joita pidetään erityisen tamperelaisina, mutta ne eivät ole alun perin kuuluneet Tampereen seudun murteeseen. Kuka -, ketkä -merkityksiset pronominit lausutaan kuka ja kekä / kekkä.

                                     

2. Kielinäyte

Hilda Lammin 1873–1954 haastattelusta vanhaa murretta: Se on nyp Pyynikin tori ja sillon sanottiin Plassiks että kun. siäl_oli semmonen kaakinpuu kun sanottiin, jossa annettiin selkään. Hevosmarkkinat Plassilla 1890-luvulla. No oli joku nainen sitte - oliko se varraastanus sittej jottain, en minä siittä ollus selvillä, tait tehnym mutta - sinnem meni ihmisiä nin kovin kattoon ja. Minä sanon kotona että: ”Minäkin menen” - mutta äiteni kiälsi sano että: ”Älä me! Älä mek kattoon sinne” että ”sää ruppeet huanostiv voimaan!” Mutta minä menin vaan ja. Minä näin sittek kun se oli sinne ylhäällep puuhun köytetty ja sitä hakattiin niin suurilla raipoilla - ja se huusi nin mahrottomasti!

Uutta murretta: Joo kylä sillon ei ollu, ei ollum meinaam pulaa tosta kunka aika kuluu ei tarvinnuj jääräk kotiot telkkaria katteleen kun ei ollu, eikä palio ratioitakaa. Meilläkin ensimmäiner ratio vissiin oli kuv vanhemmat pojat meni töihin, soraj jäläkee, neljäkymmentäluvun alussa. Ja samatem polkupyärä tuli varmaan ensimmäinen, velipoika vanhempi osti kans tyäpalakoillaan, että määkis sitten opettelin ajaam miästempyärää siältä välistä, tankon alapualelta.

                                     

3. Kirjallisuutta

 • Hyttinen, Hannu: Iso pipa: Tampere-suomi suursanakirja. Jatkoa teokselle: Taskusanakirja tampere-suomi, 1995. Tampere: Tampere-seura, 2009. ISBN 978-952-5558-09-8.
                                     
 • Tampereen elokuvajuhlat engl. Tampere Film Festival on Tampereella järjestettävä vuosittainen lyhytelokuviin keskittynyt elokuvafestivaali. Tampereen
 • parissa. Maanläheiset tarinat kotkalaispojista jotka tosin puhuivat Tampereen murretta Raumalla rikollisten kimpussa on uusittu yleisön pyynnöstä lukuisia
 • Pemba - saaren murre Kimvita on Mvitan eli Mombasan murre Perinteisesti se on toinen tärkeä murre kiungujan ohella. Kiamu on Lamu - saaren murre Kingwanaa
 • Jammu s. 14. lokakuuta 1936 Tampere on suomalainen pakinoitsija ja toimittaja. Hän on kirjoittanut murrepakinoita Tampereen ja Längelmäen murteilla vuodesta
 • luetaan perifeerisiin tai eteläisiin mongolikieliin. Siinä ei ole merkittäviä murre - eroja. Kieli toimii yhteisön suullisen kanssakäymisen välineenä. Lainasanoja
 • persialaisia lainasanoja. Elbursvuorilla puhuttu šamerzadi ja Velatrun kylän murre voidaan rakenteellisesti katsoa mazandarin murteiksi, mutta niiden puhujat
 • ja paikannimet. Myös semantiikasta hän julkaisi teoksia. Murteista Turun murre oli hänelle tärkeä. Koski oli Turkuseuran murrejaoston jäsen ja oli toimittamassa
 • Lyydiläiskysymys: Kansa vai heimo, kieli vai murre helda.helsinki.fi. Viitattu 1.10.2019. Karjala - kieli, murre ja paikka scripta.kotus.fi. Viitattu 17.1
 • muinaisessa Mesopotamiassa marin kieli, Syyrian Marissa muinoin puhuttu aramean murre marin kieli, kaksi samannimistä Uudessa - Guineassa puhuttua kieltä Mary
 • murteeseen. Kieli jakautuu kahteen murteeseen. Mras - Sun murre on lähempänä hakassia ja Kondoman murre altain pohjoismurteita. Šoorissa on paljon mongolilaisia
 • Šuryškarin Uralin Obdorin murteet etelähanti: lähes sammunut Irtyšin murre itähanti: Vahin ja Vasjuganin, Surgutin sekä Salymin murteet. Murteiden
 • maantieteilijöiden 900 1100 - luvuilla kuvailemaa iranilaista azerin kieltä. Murre - erot ovat melko vähäiset. Iranissa puhuttu etelämurre on lähellä tatimurteita