ⓘ Sitova välilyönti

                                     

ⓘ Sitova välilyönti

Sitova välilyönti eli yhdistävä välilyönti on erityinen tietokoneissa käytettävä sanaväli, jota seuraava sana pysyy aina samalla rivillä edeltävän sanan kanssa. Tavallisen välilyönnin kohdalle tietokone voi tekstiä rivittäessään tarvittaessa sijoittaa rivinvaihdon, mutta sitovan välilyönnin yhdistämiä sanoja on käsiteltävä erottamattomana kokonaisuutena, joten jos rivin lopussa ei ole tarpeeksi tilaa jälkimmäiselle osalle, koko yhdistelmä siirtyy seuraavalle riville.

Sitova välilyönti näyttää periaatteessa aivan samalta kuin tavallinen välilyönti. Käytännössä eroja voi tosin ilmetä, jos teksti typografisesti tasataan sekä vasemmasta että oikeasta reunasta; tasauksen yhteydessä kaikki samalla rivillä olevat sanavälit tarvittaessa hieman levenevät, mutta sitovan välilyönnin jotkin sovellusohjelmat jättävät leventämättä.

Sitova välilyönti sisältyy Latin 1 -merkistöön, joten teknisesti se on käytettävissä aina, kun esimerkiksi ä- ja ö-kirjaimetkin ovat käytettävissä.

                                     

1. Käyttö

Sitovaa välilyöntiä on tarkoituksenmukaista käyttää tavallisen välilyönnin sijasta sellaisten sanojen tai merkkien välissä, joista ensimmäinen vaikuttaisi jotenkin orvolta rivin lopussa tai jälkimmäinen vaillinaiselta rivin alussa. Sitova välilyönti on paikallaan etenkin seuraavanlaisissa tilanteissa näissä esimerkeissä sitovat välilyönnit on erikseen varjostettu, jotta ne erottuisivat tavallisista välilyönneistä:

 • 65 536
 • pitkissä numerosarjoissa tuhaterottimena
 • 3.141 592 654
 • lukuarvon sekä raha- tai mittayksikön lyhenteen tai tunnuksen välissä
 • 10 km
 • 10 €
 • 10 %
 • alakohta 5
 • formula 1
 • täydennysosa A
 • vastaavasti muissa tiiviisti yhteen kuuluvissa ilmauksissa
 • 7. kerros
 • ym. asiat
 • M. Meikäläinen
 • sellaisen pisteen perässä, joka ei päätä virkettä
 • katu- ja tieverkosto jos rivi vaihtuisi juuri yhdysviivan jälkeen, äkkiseltään sanat katu sekä ja hahmottuisivat yhdeksi sanaksi katuja
 • sanan lopussa elliptisesti käytetyn yhdysviivan perässä, jottei se vaikuttaisi pelkältä tavuviivalta
 • Elettiinpä ennenkin / Vaikk’ ojan takan’ oltiin / Ojapuita poltettiin / Ja ojast’ oltta juotiin Aleksis Kivi
 • Unicodessa on muutamia typografisia erikoismerkkejä – kuten sitova välilyönti ja sitova yhdysviiva U+2011 tai HTML ‑ –, jotka voivat helpottaa taiton viimeistelyä, jos niitä käytetään johdonmukaisesti jo kirjoitusvaiheessa.
 • ajatusviivan, vinoviivan tai esimerkiksi matemaattisen merkin edellä, jos se voisi rivin alussa näyttää häiritsevältä tai suorastaan hämmentävältä
 • 2 + 2 = 4 ja jos sitovaa välilyöntiä käytetään matemaattisten merkkien perässäkin, saadaan koko yhtälö pysymään samalla rivillä
 • toisaalta repliikkiviivana esiintyvän ajatusviivan perässä, jottei se joutuisi eroon itse repliikistä
 • Opettaja katsoi Mattia tuimasti. – Tietäisit vastauksen, jos olisit lukenut läksysi, hän sanoi.
                                     

2. Muita sitovia sanavälimerkkejä

Sitovan välilyönnin lisäksi Unicode-merkistössä on muitakin samankaltaisia erikoismerkkejä. Sitova ohuke on tavallista välilyöntiä kapeampi, ja siksi se voisi olla typografisesti tyylikkäämpi vaihtoehto esimerkiksi lukujen tuhaterottimeksi esim. 65 536. Kaikki selaimet eivät kuitenkaan osaa kunnolla käsitellä sitovaa ohuketta, vaan se saattaa näyttää yhtä leveältä kuin sitova välilyönti. Pahimmassa tapauksessa selain ei ehkä edes tunnista sitovaa ohuketta, vaan näyttää sen paikalla jonkinlaisen korvikemerkin.

Numerovälilyönti U+2007, engl. figure space on yleensä tavallista välilyöntiä leveämpi, sillä sen leveys vastaa fonttiin sisältyvien numeromerkkien leveyttä. Se on lähinnä tarkoitettu käytettäväksi allekkain lueteltavissa numerosarjoissa, joiden halutaan pysyvän täsmälleen samanlevyisinä keskenään. Numerovälilyönti on kuitenkin esimerkiksi tuhaterottimeksi usein häiritsevän leveä, ja lisäksi se voi sitovan ohukkeen tavoin joissain tilanteissa aiheuttaa teknisiä ongelmia.

Erikoistapaus on leveydetön sitova merkki, joka on itsessään näkymätön mutta jolla voidaan tarvittaessa varta vasten estää rivinvaihto jossain tietyssä kohdassa. Tällaisia merkkejä on Unicodessa itse asiassa kaksi, sillä alkuperäistä leveydetöntä yhdistävää välilyöntiä käytetään nykyään ensisijaisesti teknisenä tavujärjestyksen osoittimena eräissä Unicoden merkistökoodauksissa. Käytännössä se yhä käy myös sitovaksi merkiksi, vaikka periaatteessa tähän tarkoitukseen suositellaan pikemminkin sanayhdistintä. Sanayhdistintä puolestaan ei pidä sekoittaa leveydettömään yhdistimeen, jota ei ole tarkoitettu rivinvaihdon estämiseen, vaan erityisesti arabialaiselle sekä etelä- ja kaakkoisaasialaisille kirjoitusjärjestelmille ominaisten ligatuurien muodostamiseen.

                                     

3. Sitovan merkin tuottaminen

Sellaisilla tietokoneilla, joissa on käytössä laajennettu suomalainen näppäimistö, sitova välilyönti voidaan kirjoittaa pitämällä alhaalla AltGr-näppäintä, samalla kun painetaan välilyöntinäppäintä:

AltGr Välilyönti

Monissa tekstinkäsittelyohjelmissa, kuten Microsoftin Wordissä ja Openofficen Writerissa, sitova välilyönti voidaan tuottaa myös pitämällä alhaalla Ctrl-näppäintä yhdessä vaihtonäppäimen kanssa, samalla kun painetaan välilyöntinäppäintä:

Ctrl ⇧ Shift Välilyönti

HTML-kuvauskielessä sitova välilyönti on tuotettavissa kirjoittamalla koodiin normaalin välilyönnin sijasta nimiviittaus tai Unicode-tunnukseen perustuva numeerinen merkkiviittaus.

                                     

4. Vaihtoehtoisia menetelmiä

Sitovan merkin sijasta voidaan HTML-koodissa käyttää tyyliohjetta white-space: nowrap, joka estää epätoivottavat rivinvaihdot tietyn elementin sisällä. Jotkin selaimet esimerkiksi sallivat rivinvaihdon aina ennen aloittavaa sulkumerkkiä tai lopettavan sulkumerkin perässä, joten sellainen vaihtoehtoisia muotoja yhdistelevä ilmaus kuin vilkastuttaa voi yllättävästi katketa sulkeiden kohdalla. Tämä voidaan estää upottamalla koko sana span -elementtiin, johon liitetään rivinvaihdot estävä tyyliohje:

vilkastuttaa

Tämä on hieman kömpelöä, mutta usein teknisesti turvallisempi vaihtoehto kuin leveydetön sitova merkki, joka voisi jossain tilanteessa aiheuttaa toisenlaisia yllätyksiä.

                                     
 • Kirjoituksessa välilyönti eli sanaväli on mikä tahansa ei - näkyviä merkkejä tai tyhjää sisältävä jakso kirjoitettujen merkkien välillä konekirjoitetussa
 • sen. SP on välilyönti Merkki 7F16 ei ole määritelty, mutta yleensä se vastaa backspace - näppäimestä tulevaa koodia. NBSP on sitova välilyönti SHY on SOFT
 • Wj tarkoittaa seuraavia: Air Labrador, IATA - koodi WJ, lentoyhtiö sitova välilyönti WJ, englanninkielisestä nimestä word joiner, sanaväli, joka pitää
 • Unicode - merkistöllä. sp on välilyönti del ei ole määritelty, mutta yleensä se vastaa backspace - näppäimestä tulevaa koodia. nbsp on sitova välilyönti merkki AD on SOFT
 • merkkiä: sp on välilyönti del ei ole määritelty, mutta yleensä se vastaa backspace - näppäimestä tulevaa koodia. nbsp on sitova välilyönti merkki AD on SOFT
 • 8859 - 4. sp on välilyönti del ei ole määritelty, mutta yleensä se vastaa backspace - näppäimestä tulevaa koodia. nbsp on sitova välilyönti merkki AD on SOFT
 • vaihdella sovellusohjelmasta riippuen. Pääartikkelit: Välilyönti ja Sitova välilyönti Välilyönti muodostaa tekstissä pienen tyhjän tilan, joka erottaa
 • ISO 8859 - 15. Merkistössä merkki 2016 32 on tavallinen välilyönti ja A016 160 sitova välilyönti Merkki AD16 173, SOFT HYPHEN on määritelty HTML - kielessä
 • tyhjiksi. Merkistössä merkki 2016 3210 on tavallinen välilyönti ja A016 sitova välilyönti Merkki AD16, SOFT HYPHEN, on määritelty HTML - kielessä tavutusvihjeeksi
 • sijaan. Merkistössä merkki 20 32 desimaalisena on tavallinen välilyönti ja A0 sitova välilyönti Merkki AD, SOFT HYPHEN, on määritelty HTML - kielessä tavutusvihjeeksi
 • joka tapauksessa aiheellista lisätä vinoviivan kummallekin puolelle sitova välilyönti 1  2 Sekä murtoluvun että jakolaskun vinoviivaa on hankalaa kirjoittaa
 • Merkki 20 SP, engl. space on tavallinen välilyönti ja A0  NBSP, engl. no - break space sitova välilyönti Merkki AD  SHY, engl. soft hyphen on määritelty
 • 5  4. Välilyöntien käytöstä kertomerkin yhteydessä standardi SFS 4175 toteaa seuraavasti: Kertomerkin kummallekin puolelle tulee yleensä välilyönti mutta