ⓘ Peräpohjalaiset murteet

                                     

ⓘ Peräpohjalaiset murteet

Peräpohjalaiset murteet ovat maantieteellisesti toiseksi laajin suomen kielen seitsemästä murrealueesta, heti savolaismurteiden jälkeen. Peräpohjalaisten murteiden puhuma-alue kattaa lähes koko Suomen-puolisen Lapin maakunnan sekä Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa puhutut suomalaismurteet. Peräpohjan murteet luetaan kuuluviksi länsimurteisiin.

Peräpohjalaiset murteet jaetaan viiteen ryhmään:

 • Jällivaaran murteet
 • Tornion murteet
 • Kemijärven murteet
 • Kemin murteet
 • Ruijan murteet

Tornion murretta, jota puhutaan molemmin puolen Tornionjokea kutsutaan Ruotsin puolella yhdessä Jällivaaran murteiden kanssa meänkieleksi ja sillä on Ruotsissa tasaveroinen vähemmistökielen asema suomen kielen kanssa.

                                     

1. Piirteet

 • Vuojen päästä. =vuoden
 • Paan väri. =padan
 • itämurteiden mukaiset yleiskielen d:n vastineet
 • länsimurteiden mukaiset yleiskielen ts:n vastineet
 • Mettän humina.
 • jälkitavun vokaalien välinen h vrt. eteläpohjalaiset murteet
 • sauhnaan toisen asteen metateesi
 • saunhaan ensimmäisen asteen metateesi
 • ymmärys
 • nn, mm, ll ja rr lyhentyneet joissain sanoissa
 • huomena
 • v:n katoaminen labiaalivokaalin vierellä
 • Hyä Roaniemi! =Hyvä Rovaniemi!
 • omaleimaiset persoonapronominit
 • Met
 • Sie
 • Mie
 • Meän koira
 • Tet
 • Teän koira
 • verbien monikon 3. persoonan omaleimainen pääte imperfektissä ja konditionaalissa
                                     
 • Tornion murteesta ja Jällivaaran murteista käytetään nimitystä meänkieli, jolla on Ruotsissa vähemmistökielen asema. Peräpohjalaiset murteet Suomen murrealueet
 • hämäläismurteet, eteläpohjalaiset murteet, keski - ja pohjoispohjalaiset murteet peräpohjalaiset murteet savolaismurteet ja kaakkoismurteet. Useimmat näistä jakautuvat
 • lounaismurteet, Etelä - Pohjanmaan murre, keski - ja pohjoispohjalaiset murteet sekä peräpohjalaiset murteet Jokainen näistä voidaan jakaa vielä pienemmiksi alamurteiksi
 • Languages of the World englanniksi Ruijan murteet Peräpohjalaiset murteet Suomen murrealueet, Suomen murteet Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Joensuun
 • Jällivaaran murteet ovat Tornionjokilaakson länsipuolella Ruotsissa napapiirillä puhuttuja peräpohjalaisiin murteisiin kuuluvia suomen kielen murteita Murrealueen
 • Peräpohjolan mukaan on nimetty myös yksi suomen kielen murrealueista, peräpohjalaiset murteet Siihen kuuluvat kaikki yllä olevat kunnat lukuun ottamatta Ranuaa