ⓘ Välinimi

                                     

ⓘ Välinimi

Välinimi on henkilönnimi, joka on etunimen ja sukunimen välissä. Välinimeksi voidaan ottaa maan käytännöistä riippuen esimerkiksi jokin suvussa oleva sukunimi tai toisen vanhemman sukunimi. Joissain maissa myös etunimen ottaminen välinimeksi on mahdollista. Välinimet ovat melko yleisiä esimerkiksi Pohjoismaissa. Poiketen muista Pohjoismaista Suomen lainsäädäntö ei tunne välinimeä.

                                     

1. Pohjoismaat

Ruotsissa, Norjassa, Islannissa sekä Tanskassa on käytössä välinimet. Ruotsissa välinimeksi käy esimerkiksi oma tyttönimi tai toisen vanhemman sukunimi. Koska välinimi ei ole tavanomainen sukunimi, se ei lähtökohtaisesti periydy.

Norjalaisista noin 18 prosentilla on välinimi. Sellaiseksi käy yleensä oma entinen sukunimi, jommankumman vanhemman tai esivanhemman sukunimi, tietyistä kulttuureista tulevan vanhemman tai isovanhemman etunimi tai välinimi takenevasti neljältä edeltävältä sukupolvelta. Välinimeksi voi ottaa myös maatilan nimen tai sellaisen suku- tai välinimen, johon nimenkantajalla on muuten kiinteä yhteys.

Tanskassa välinimeä koskevat säännökset ovat verraten muihin Pohjoismaihin joustavat ja Tanskassa välinimeksi voidaan ottaa etunimi tai sukunimi. Tanskan nimilaki kuitenkin erottaa toisistaan sukunimen ja etunimen tyyppiset välinimet. Arkikäytössä tanskalaiset käyttävät sukunimen tyyppistä välinimeä myös sukunimenä. Tavanomaista on, että esimerkiksi Peter Skovgaard Jensen käyttää nimeä Peter Skovgaard.

Suomen nimilainsäädäntö ei mahdollista välinimiä. On huomioitava, että vaikka nimilainsäädäntö ei mahdollista välinimiä on suomalaisia, joilla on välinimi. Henkilön mahdolliset välinimet tallennetaan Väestörekisterissä omaan kenttään.

                                     

2. Muualla maailmassa

Yhdysvalloissa välinimenä käytetään usein sukulaisten, kuten äidin, sukunimeä. Jotkut käyttävät kutsumanimessään välinimensä alkukirjainta, kuten presidentti George W. Bush. Hänen välinimensä on Walker, joka on hänen isoäitinsä sukunimi.

Vietnamissa välinimi ilmaisee yleensä kantajan sukupuolen ja on tavallaan osa etunimeä. Sillä voidaan ilmaista myös lapsen sukupolvi, sukuhaara tai poikalapsen asema perheessä.

                                     
  • henkilönnimeen kuuluu myös lisänimi, joka voi olla esimerkiksi sukunimi, välinimi patronyymi tai klaaninimi. Henkilönnimet muodostavat henkilönnimisysteemejä
  • esipolvilla olleita sukunimiä välinimiksi vrt. George Walker Bush Jotkut voivat myös käyttää puhuttelunimenään välinimeä varsinaisen etunimen asemesta
  • noudattavat muotoa sukunimi välinimi etunimi esimerkiksi Nguyễn Văn Anh. Lapset saavat sukunimen isältään. Välinimi kertoo henkilön sukupuolesta naisilla