ⓘ Dipylon-piirtokirjoitus

                                     

ⓘ Dipylon-piirtokirjoitus

Dipylon-piirtokirjoitus on antiikin aikainen geometrisella kaudella tehty muinaiskreikankielinen piirtokirjoitus, joka on kirjoitettu oinokhoeen eli viinikannuun noin vuonna 740 eaa. Se on yhdessä samalle ajalle ajoitetun niin kutsutun Pithekussain Nestorin maljan piirtokirjoituksen kanssa varhaisin tunnettu esimerkki kreikkalaisella aakkostolla tehdystä kirjoituksesta.

Piirtokirjoituksen sisältävä kannu löydettiin Ateenasta Kerameikoksen antiikin aikaiselta hautausmaalta vuonna 1871. Se sai nimensä lähellä sijaitsevasta Dipylon-portista. Nykyisin kannu on Ateenan Kansallisessa arkeologisessa museossa esine nro. 192.

                                     

1. Teksti

Teksti kulkee viinikannun kaulan ympäri ja muodostuu 46 kirjaimesta. Kirjoitus on tehty kreikkalaisen aakkoston arkaaisella muodolla, jossa osa kirjaimista muistuttaa muodoltaan edelleen alkuperäisen foinikialaisen aakkoston kirjaimia. Teksti on kirjoitettu oikealta vasemmalle, ja myös yksittäiset kirjaimet ovat peilikuvia nykyisiin muotoihin nähden. Sananalkuinen aspiraatio on merkitty erillisellä h:ta vastaavalla kirjaimella. Iootassa on kolme viivaa ja näin se muistuttaa hieman S-kirjainta, ja zeeta muistuttaa I-kirjainta.

Ensimmäiset 35 kirjainta voidaan helposti lukea kreikankielisenä heksametrisäkeenä. Toinen säe on säilynyt vain osittain. Sen uskotaan olevan elegisen distikonin toinen säe, jolloin se olisi ollut pentametrimuodossa, mutta säkeen tulkinta on epäselvä.

Teksti osoittaa, että viinikannu on toiminut palkintona tanssikilpailussa, ja sen ajatus on todennäköisesti jotakuinkin ”se joka kaikista tanssijoista tanssii kaikkein herkimmin, se saakoon minut = viinikannun palkkiokseen”.

Piirtokirjoituksen teksti kuuluu:

ΗΟΣΝΥΝΟΡΧΕΣΤΟΝΠΑΝΤΟΝΑΤΑΛΟΤΑΤΑΠΑΙΖΕΙΤΟΤΟΔΕΚΛΜΙΝ

Transkriptio:

h ος νῦν ὀρχεστôν πάντον ἀταλότατα παίζει, τô τόδε κλ

Transkriptio klassisen kreikan ortografialla ja joonialaisella aakkostolla heksametri merkitty:

ὃς νῦν | ὀρχη|στῶν πάν|των ἀτα|λώτατα | παίζει τῷ τόδε.

Suomennos:

”Se joka nyt tanssijoista kaikista herkimmin tanssii sille.”
                                     
  • Pyhän tien ja niin kutsutun Hautojen kadun risteyksessä kaupunginmuurin ja Dipylon - portin ulkopuolella. Pyhäkkö koostuu pienestä muurin ympäröimästä alueesta
  • kreikkalaisella kirjaimistolla tehdystä kirjoituksesta yhdessä Ateenan Dipylon - piirtokirjoituksen kanssa. Kummatkin kirjoitukset ajoitetaan noin vuosille
  • uusien itämailta tulleiden virtausten alta. Dipylon - amfora, Dipylon - mestari, n. 760 750 eaa. Oinokhoe, Dipylon - mestari, n. 750 eaa. Hirschfeld - krateeri
  • Ateenasta löydetty Dipylon - piirtokirjoitus noin vuodelta 740 eaa. sekä Pithekussaista löydetty niin kutsutun Nestorin maljan piirtokirjoitus noin vuodelta