ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 66

Skhedia

Skhedia, mahdollisesti sama kuin Menelais, oli kaupunki tai kylä muinaisessa Egyptissä. Se sijaitsi Ala-Egyptissä eli Niilin suistossa ja kuului Meteliteen/Menelaiteen nomokseen. Skhedia sijaitsi hellenistisellä kaudella rakennetun, Aleksandrian ...

Aitna (kaupunki)

Aitna, alun perin Inessa, oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Sikeliassa eli Sisilian saarella nykyisen Italian alueella. Sen tarkkaa sijaintipaikkaa ei tunneta.

Galeria

Galeria oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Sikeliassa eli Sisilian saarella nykyisen Italian alueella. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta. Myös Galerian historiasta tiedetään vain vähän. Stefanos Byzantionlaisen mukaan se oli alun per ...

Kallipolis (Sisilia)

Kallipolis oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Sikeliassa eli Sisilian saarella nykyisen Italian alueella. Sen sijaintipaikkaa ei tunneta.

Sileraioi

Sileraioi oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Sikeliassa eli Sisilian saarella nykyisen Italian alueella. Sileraioin historiasta ei tiedetä mitään, eikä myöskään sen sijaintia tunneta. Kaupungin olemassaolo tiedetään pelkästään sen k ...

Tyrrhenoi

Tyrrhenoi, Τyrrhēnoi) oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Sikeliassa eli Sisilian saarella nykyisen Italian alueella. Tyrrhenoin historiasta ei tiedetä juuri mitään, eikä myöskään sen sijaintia tunneta. Sen väestö oli alun perin olet ...

Zankle

Zankle, myöhemmin Messene tai Messana, oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Sikeliassa eli Sisilian saarella nykyisen Italian alueella. Se on kehittynyt nykyiseksi Messinan kaupungiksi ja sijaitsi sen paikalla. Kaupunki oli kreikkalai ...

Atella

Atella oli muinaisten oskien kaupunki Campaniassa nykyisten SantArpinon ja Frattaminoren kaupunkien läheisyydessä. Atellan kaupunki roomalaistui 300-luvulla eaa. mutta säilytti oman rahansa. Kaupungin asemakaava oli puolisuunnikkaan muotoinen ruu ...

Kassandreia

Kassandreia oli antiikin aikainen kaupunki Pallenen niemen kapeimmalla kohdalla Khalkidiken niemimaalla Kreikassa. Se sijaitsi samalla paikalla kuin aiempi Poteidaian kaupunki, nykyisen Néa Propontídan kunnan Néa Poteídaian kylän kohdalla.

Stratonike (Akte)

Stratonike oli antiikin aikainen kaupunki Akten niemellä Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Se sijoitetaan nykyisen Stratónin kylän paikalle.

Uranopolis

Uranopolis oli antiikin aikainen kaupunki Akten eli Athoksen niemellä nykyisin Chalkidikína tunnetulla niemimaalla Kreikassa.

Kalydon

Kalydon oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Aitoliassa, läntisessä Kreikassa. Sen arkeologinen alue sijaitsee Mesolóngin kunnassa noin yhdeksän kilometriä itään nykyisestä Mesolóngin kaupungista ja noin kilometrin pohjoiseen Evinochó ...

Makynea

Makynea oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Aitoliassa Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Nafpaktían kunnan alueella vajaan kilometrin pohjoiseen nykyisestä Makýneian kylästä.

Molykreion

Molykreion oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Aitoliassa Kreikassa. Se sijoitetaan yleensä nykyisen Nafpaktían kunnan alueelle linnuntietä noin kaksi kilometriä lounaaseen nykyisestä Velvínan kylästä ja noin 2.8 kilometriä pohjoisee ...

Hyporeiai

Hyporeiai oli antiikin aikainen kaupunki ja oletettavasti myös kaupunkivaltio Akarnaniassa Kreikassa. Sen sijaintipaikkaa ei tunneta, mutta sen arvioidaan sijainneen Akarnanian itäosassa lähellä Aitolian rajaa. Myöskään Hyporeiain historiasta ei ...

Delfinion (Attika)

Delfinion oli antiikin aikainen kaupunki Boiotian ja Attikan rajaseudulla Kreikassa. Se sijoitetaan nykyisen Oropóksen kunnan Kálamoksen kylän lähelle. Delfinion sijaitsi Eteläisen Euboianlahden rannalla alueella, joka oli vuorotellen Boiotian kä ...

Oropos

Oropos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Boiotian ja Attikan rajaseudulla Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Oropóksen kunnan alueella.

Psafis

Psafis oli antiikin aikainen kaupunki Oropoksen alueella eli Oropiassa Boiotiassa Kreikassa. Myöhemmin se kuului Attikaan eli Ateenan kaupunkivaltion alueeseen sijaiten sen koillisosassa Oropoksen ja Rhamnuksen välillä. Kaupungin tarkkaa sijainti ...

Aulis (kaupunki)

Aulis oli antiikin aikainen satamakaupunki Boiotiassa Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Chalkídan kunnan alueella Vathýn kaupungin tienoilla. Kreikkalaisessa mytologiassa Aulis oli paikka, johon kreikkalaisten laivasto kokoontui Agamemnonin johdoll ...

Eteonos

Eteonos eli Skafai oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Boiotiassa Kreikassa. Eteonos sijaitsi Boiotian Parasopiassa lähellä Skolosta ja Tanagran alueen rajaa. Kaupungin tiedetään olleen rakennettu kukkulalle, mutta sillä ei ilmeisest ...

Farai (Boiotia)

Farai oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Boiotiassa Kreikassa. Farai sijoitetaan yleensä nykyisen Chalkídan kunnan alueelle noin kaksi kilometriä etelään nykyisestä Paralía Avlídoksesta. Sijaintipaikka on kuitenkin epävarma. Farain ...

Kopai

Kopai oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Boiotiassa Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Orchomenóksen kunnan alueella nykyisen Kástron kylän paikalla.

Aige

Aige oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Se sijaitsi Pallenen niemen kärjen pohjoisrannikolla nykyisen Kassándran kunnan alueella, noin neljä kilometriä pohjoiseen nykyisestä ...

Alapta

Alapta oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, ei edes sitä sijaitsiko se antiikin aikana Khalkidikeksi kutsutulla alueella vai muulla alueella K ...

Istasos

Istasos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, ei edes sitä sijaitsiko se antiikin aikana Khalkidikeksi kutsutulla alueella vai muulla alueella ...

Kamakai

Kamakai eli Kemakai oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Bottikessa nykyisen Chalkidikín niemimaan länsiosassa Kreikassa. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, mutta se sijoitetaan lähelle Kalindoiaa. Kaupunkivaltion alue tunnettiin nimel ...

Khedrolioi

Khedrolioi oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, ei edes sitä sijaitsiko se antiikin aikana Khalkidikeksi kutsutulla alueella vai muulla alueel ...

Khytropolis

Khytropolis oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, ei edes sitä sijaitsiko se antiikin aikana Khalkidikeksi kutsutulla alueella vai muulla aluee ...

Kissos

Kissos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa nykyisin Chalkidikína tunnetulla niemimaalla Kreikassa. Se sijoitetaan nykyisen Néa Propontídan kunnan alueelle lähelle nykyistä Lákkoman kylää. Kissos sijaitsi Chalkidikín niemim ...

Mende (Pallene)

Mende oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Pallenen niemellä nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Kassándran kunnan alueella noin kaksi kilometriä itäkaakkoon nykyisestä Kalándran kylästä.

Pistasos

Pistasos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Traakiassa, nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Sen tarkkaa sijaintia ei tunneta, ei edes sitä sijaitsiko se antiikin aikana Khalkidikeksi kutsutulla alueella vai muulla alueella ...

Poteidaia

Poteidaia oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Pallenen niemen kapeimmalla kohdalla nykyisellä Chalkidikín niemimaalla Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Néa Propontídan kunnan Néa Poteídaian kylän paikalla.

Sane (Pallene)

Sane oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Pallenen niemellä nykyisin Chalkidikína tunnetulla niemimaalla Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Kassándran kunnan alueella lähellä nykyistä Sanín kylää.

Aigina (antiikin kaupunki)

Aigina oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Aiginan saarella Kreikassa. Sen kaupunkikeskus sijaitsi nykyisen Aíginan kaupungin paikalla. Aigina oli merkittävä kauppakaupunki ja merimahti, joka kävi laajaa kauppaa jo esihistoriallisell ...

Belbina (Saroniset saaret)

Belbina oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio samannimisellä saarella Saroninlahden suulla Kreikassa.

Hiera

Hiera oli antiikin aikainen kaupunki Lesboksen saarella Kreikassa. Siitä tiedetään suhteellisen vähän. Kaupunki sijaitsi todennäköisesti nykyisen Chalatséen kylän tienoilla Géran Pappádoksessa saaren kaakoisosassa, lounaaseen Mytilenestä. Géra ja ...

Ikos

Ikos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio samannimisellä saarella Kreikassa. Sen kaupunkikeskus sijaitsi saaren kaakkoisrannikolla.

Kresion

Kresion oli antiikin aikainen kaupunki Skyroksen saarella Kreikassa. Se sijaitsi saaren lounaisrannikolla eli vastakkaisella puolella saaren polis-keskuksesta Skyroksesta katsottuna, lähellä nykyistä Kalamítsan kylää. Kresionista tiedetään antiik ...

Palaiskiathos

Palaiskiathos oli antiikin aikainen kaupunki ja oletettavasti myös kaupunkivaltio Skiathoksen saarella Kreikassa. Sen kaupunkikeskus sijaitsi saaren koillisrannikolla.

Panormos (Peparethos)

Panormos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Peparethoksen saarella Kreikassa. Se sijoitetaan saaren länsirannikolle nykyisen Pánormoksen kylän paikalle. Peparethoksen saari oli tripolis, ja siellä sijaitsivat myös kaupungit Pepareth ...

Peparethos (kaupunki)

Peparethos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio samannimisellä saarella Kreikassa. Sen kaupunkikeskus sijaitsi nykyisen Skópeloksen kaupungin paikalla.

Seleinus

Seleinus oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Peparethoksen saarella Kreikassa. Sen kaupunkikeskus sijaitsi saaren pohjoisosassa nykyisen Glóssan Loutrákin kylän paikalla. Peparethoksen saari oli tripolis, ja siellä sijaitsivat myös k ...

Skiathos (antiikin kaupunki)

Skiathos oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio samannimisellä saarella Kreikassa. Sen kaupunkikeskus sijaitsi nykyisen Skiáthoksen kaupungin paikalla.

Skyros (kaupunki)

Skyros oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio samannimisellä saarella Kreikassa. Se oli pääosan historiastaan Ateenan vallan alla. Skyroksen kaupunkikeskus sijaitsi nykyisen Skýroksen kylän paikalla.

Ambrakia

Ambrakia oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Epeiroksessa luoteisessa Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Ártan kaupungin paikalla.

Fanote

Fanote eli Fanoteia oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Khaonian alueella Epeiroksessa Kreikassa. Fanote oli linnoitettu vahvasti, ja sillä oli suurta sotilasarvoa, koska se hallitsi Kalamas-joen vartta kulkenutta reittiä joen yläjuo ...

Amfikaia

Amfikaia eli Amfikleia oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Fokiin maakunnassa Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Amfíkleia-Eláteia kunnan alueella nykyisen Amfíkleian kylän paikalla. Amfikaia sijaitsi noin 60 stadioninmittaa eli 10.5 ki ...

Stiris

Stiris eli Steiris oli antiikin aikainen kaupunki ja kaupunkivaltio Fokiin maakunnassa Kreikassa. Se sijaitsi nykyisen Dístomo-Aráchova-Antíkyran kunnan alueella noin seitsemän kilometriä kaakkoon kaupungista nimensä saaneesta nykyisestä Steírin ...

Apollonia (Kreetan etelärannikko)

Apollonia oli antiikin aikainen kaupunki Kreetan saarella Kreikassa. Se sijoitetaan nykyisen Sellían kylän paikalle lähelle saaren etelärannikkoa. Apollonian kaupunki on ollut olemassa hellenistisellä ja roomalaisella kaudella. Muutoin sen histor ...

Apollonia (Kreetan pohjoisrannikko)

Apollonia oli antiikin aikainen kaupunki Kreetan saarella Kreikassa. Se sijoitetaan nykyisen Gázin kaupungin paikalle noin kahdeksan kilometriä länteen nykyisestä Iraklionista. Apollonian kaupunki on ollut olemassa hellenistiseltä kaudelta varhai ...