ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154

Juusjärvi

Juusjärvi on noin kahden neliökilometrin laajuinen melko syvä järvi Kirkkonummella. Järvi on suhteellisen kirkas ja vähähumuksinen. Sen vedet laskevat Lapinkylänjärven ja Loojärven kautta Espoonlahden pohjukkaan. Juusjärven naapurijärvi lännessä ...

Kakarlampi (Espoo)

Kakarlampi on runsaan hehtaarin laajuinen umpeenkasvava metsäjärvi läntisessä Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Kolmperän kaupunginosassa. Sen naapurijärviä ovat Nupurinjärvi ja Hakjärvi idässä sekä Svartbäckträsket kaakos ...

Kakarlampi (Kirkkonummi)

Kakarlampi on 1.6 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualueen ympäröimä metsäjärvi Kirkkonummen koillisosassa läntisellä Uudellamaalla. Etäisyys Helsingin keskustasta on 26 kilometriä länsiluoteeseen.

Kaljärvi

Kaljärvi eli Kalljärvi on järvi Veikkolassa Pohjois-Kirkkonummella, Vanhan Turuntien eteläpuolella. Kaljärveen laskee Lamminoja Vanhan Turuntien toisella puolella olevasta Lamminjärvestä. Kaljärvi puolestaan laskee kaakkoon Haapajärveen. Kaljärve ...

Karjakaivo

Karjakaivo on noin kolmen hehtaarin laajuinen syvä korpijärvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksion kaupunginosassa. Sen naapurijärviä ovat Urja idässä ja Orajärvi pohjoisessa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitse ...

Kivilampi (Espoo)

Kivilampi on noin kuuden ja puolen hehtaarin laajuinen järvi Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Suurin osa järvestä sijaitsee Espoon puolella. Virallisen kaupunginosajaon mukaan Kivilampi sijaitsee Espoon osalta Siikajärven kaupunginosassa. Kivilamp ...

Klemetti (Kirkkonummi)

Klemetti on noin neljän ja puolen hehtaarin laajuinen saareton metsäjärvi Kirkkonummen pohjoisosassa. Klemetin tila on arvioitu hyväksi. Klemetin ympäristö on järvisyydeltään runsas. Lännen suunnassa lähimpiä järviä ovat Kaljärvi ja Haapajärvi. P ...

Kolmikulmalampi

Kolmikulmalampi on vajaan neljän hehtaarin laajuinen järvi Vihdin kaakkoisosassa lähellä Espoon rajaa. Se kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Kolmikulmalammen naapurijärviä ovat Mustalampi idässä, Haukkalampi pohjoisessa sekä Holma-Saarijärvi ja Y ...

Kolmoislammi (itäinen)

Kolmoislammi on noin kahdentoista hehtaarin laajuinen syvä ja jylhärantainen korpijärvi Espoon ja Vihdin rajalla. Se kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Sen naapurijärviä ovat Nuuksion Pitkäjärvi idässä ja Siikajärvi etelässä. Länsi- ja pohjoispuo ...

Kolmoislammi (pohjoinen)

Kolmoislammi on runsaan hehtaarin laajuinen korpijärvi Vihdin kaakkoisosassa. Se kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Se sijaitsee läntisen ja itäisen Kolmoislammin välissä. Pohjoisessa on Holma-Saarijärvi, jonka pinta on noin kuusitoista metriä Ko ...

Kolmperä (Espoon järvi)

Kolmperä on järvi Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Espoon osalta Kolmperän kaupunginosassa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen luoteispuolella. Kolmperällä on useita pieniä naapurijärviä, kuten Haukl ...

Kolmperä (Espoon Nuuksion järvi)

Kolmperä on pieni ja melko syvä järvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Kolmperä on osa Nuuksion kansallispuistoa, sen naapurijärviä ovat Urja pohjoisessa ja Valkialampi koillisessa. Nuuksion Pitkäj ...

Kurkisto

Kurkisto on noin seitsemäntoista hehtaarin laajuinen järvi Kirkkonummen pohjoisosassa. Se on varsin rehevä, vähähumuksinen ja saareton. Kurkiston tila on arvioitu hyväksi. Ympäristössä on metsää, peltoaukeita ja asutusta. Kurkiston läheisyydessä ...

Kvarnträsk

Kvarnträsk on noin kuuden hehtaarin laajuinen järvi Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Espoonkartanon kaupunginosassa. Lähin naapurijärvi on Dämman idässä. Turunväylä kulkee Kvarnträskin pohjoispuolitse. Kvarnträskin ympäri ...

Käkilampi

Käkilampi on noin 85 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Käkilammen lounaispuolella. Pohjoisessa on Ruuhijärvi, koillisessa Pikku Orajärvi ja O ...

Laihalampi (Espoo)

Laihalampi, toiselta nimeltään Lajalampi, on vajaan kahden hehtaarin laajuinen metsäjärvi läntisessä Espoossa kuutisen kilometriä Espoon keskuksesta luoteeseen. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Vanha-Nuuksion kaupunginosassa. Nuuks ...

Lamminjärvi (Kirkkonummi)

Lamminjärvi on pieni järvi Veikkolassa Pohjois-Kirkkonummella. Se sijaitsee Vanhan Turuntien ja Turunväylän välissä. Se kuuluu Suomenlahden rannikkoalueen päävesistöön. Lamminjärvellä on kaksi uimarantaa, joista yleisellä rannalla on kaksi laitur ...

Meerlampi

Meerlampi on noin kuuden hehtaarin laajuinen järvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksion kaupunginosassa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Meerlammen länsipuolella, idässä lähin järvi on Kolmperä. Meerlammen ...

Mustalampi (Espoo, Nuuksio)

Mustalampi on noin kolmen hehtaarin laajuinen järvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksion kaupunginosassa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Mustalammen kaakkoispuolella. Mustalammen naapurijärviä ovat Kolmiku ...

Mutalampi (Espoo)

Mutalampi on noin 60 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee noin 200 metriä Mutalammesta länteen ja sen pinta on noin 26 metriä Mutalampea alempan ...

Myllynpää

Myllynpää on 2.3 hehtaarin laajuinen metsäjärvi Kirkkonummen koillisosassa läntisellä Uudellamaalla. Etäisyys Helsingin keskustasta on 25 kilometriä länsiluoteeseen.

Nupurinjärvi

Nupurinjärvi on noin 22 hehtaarin laajuinen järvi läntisessä Espoossa. Linnustonsa ja kosteikkokasvillisuutensa ansiosta Nupurinjärveä pidetään paikallisesti arvokkaana. Virallisen kaupunginosajaon mukaan järvi sijaitsee Nupurin kaupunginosassa. ...

Nuuksion Pitkäjärvi

Nuuksion Pitkäjärvi, Nuuksionjärvi sijaitsee Espoon luoteiskulmassa Nuuksion ja Siikajärven kaupunginosien välissä. Pitkäjärven eteläosan länsirannalla, itään katsovassa kallioseinämässä sijaitsee Jäniskallion kalliomaalaus.

Oralampi

Oralampi on vajaan neljän hehtaarin laajuinen metsäjärvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Siikajärvellä. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Oralammen itäpuolella ja Siikajärvi länsipuolella. Oralammen ja Siikajärve ...

Perälänjärvi

Perälänjärvi on järvi Veikkolassa Pohjois-Kirkkonummella. Se sijaitsee Turunväylän pohjoispuolella. Järven pinta-ala on 21.8 hehtaaria ja keskisyvyys vain 80 senttimetriä. Perälänjärvestä laskee puro Turunväylän toisella puolella olevaan Lamminjä ...

Pieni Majaslampi

Pieni Majaslampi on noin hehtaarin laajuinen korpijärvi Nuuksion kansallispuistossa luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Velskolan kaupunginosassa. Sen naapurijärviä ovat Iso Majaslampi etelässä ja Pöksynhaara län ...

Pikaraiset (eteläinen)

Pikaraiset on noin kahden hehtaarin laajuinen metsäjärvi Kirkkonummen koillisosassa. Se muodostaa saman nimisen, koillisessa sijaitsevan suuremman vakaveden kanssa Pikaraiset-nimisen kokonaisuuden. Järviä yhdistää salmi. Ympäristö on kallioista j ...

Pikaraiset (pohjoinen)

Pikaraiset on noin neljän hehtaarin laajuinen järvi Kirkkonummen koillisosassa. Se muodostaa saman nimisen, lounaassa sijaitsevan pienemmän vakaveden kanssa Pikaraiset-nimisen kokonaisuuden. Järviä yhdistää kaita salmi. Ympäristö on kallioista ja ...

Pikku Sikalampi

Pikku Sikalampi on noin 20 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Pikku Sikalammen länsipuolella ja Velskolan Pitkäjärvi koillispuolella. Bodominj ...

Pikku Sorlampi

Pikku Sorlampi on noin hehtaarin laajuinen järvi läntisessä Espoossa seitsemisen kilometriä Espoon keskuksesta pohjoisluoteeseen. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Vanha-Nuuksion kaupunginosassa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Pikku ...

Pitkänen (Espoo)

Pitkänen on runsaan kahden hehtaarin laajuinen järvi läntisessä Espoossa Kirkkonummen rajan tuntumassa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan Pitkänen sijaitsee Siikajärven kaupunginosassa. Pitkänen kuuluu Mankinjoen valuma-alueeseen, joka on osa Su ...

Pöksynhaara

Pöksynhaara on noin kolmen hehtaarin laajuinen korpijärvi Nuuksion kansallispuistossa Espoon ja Vihdin rajalla. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Espoon osalta Velskolan kaupunginosassa. Sen naapurijärviä ovat Iso Majaslampi ja Pien ...

Ruuhijärvi (Espoo ja Vihti)

Ruuhijärvi on noin 29 hehtaarin laajuinen korpijärvi Nuuksion kansallispuistossa Espoon ja Vihdin rajalla. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Espoon osalta lähes kokonaan Velskolan kaupunginosassa. Ruuhijärven länteen työntyvän lahde ...

Sahajärvi (Espoo)

Sahajärvi on runsaan puolen neliökilometrin laajuinen matalahko järvi luoteisessa Espoossa Siikajärven harvaanasutussa kaupunginosassa. Sahajärven koillisosassa on noin hehtaarin laajuinen saari Torsö. Järven lähellä sijaitsi 1700-luvulla saha ja ...

Siikajärvi (Espoo ja Kirkkonummi)

Siikajärvi on kirkasvetinen ja humuspitoinen järvi läntisellä Uudellamaalla Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin rajalla. Kolmen kunnan rajapyykki sijaitsee järven keskiosan pienellä saarella. Espoon osalta Siikajärvi sijaitsee saman nimisessä harvaana ...

Sorlampi

Sorlampi on noin seitsemän hehtaarin laajuinen järvi läntisessä Espoossa kuutisen kilometriä Espoon keskuksesta pohjoisluoteeseen. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Vanha-Nuuksion kaupunginosassa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Sorla ...

Suolikas

Suolikas on noin 30 hehtaarin laajuinen karu ja kirkasvetinen korpijärvi Vihdissä. Se sijaitsee suurelta osin Nuuksion kansallispuistossa. Suolikkaan naapurijärviä ovat Valkealampi ja Sarkkinen. Saarijärvi sijaitsee Suolikkaan itäpuolella. Runsaa ...

Svartbäckträsket

Svartbäckträsket on noin seitsemän hehtaarin laajuinen järvi läntisessä Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Kolmperän kaupunginosassa. Sen naapurijärviä ovat Dämman ja Kvarnträsk etelässä, Nupurinjärvi pohjoisessa ja Halujär ...

Särkijärvi (Kirkkonummi)

Särkijärvi on noin 20 hehtaarin laajuinen järvi Kirkkonummella. Järvi on vähähumuksinen. Sen vedet laskevat Tampajan ja Loojärven kautta Espoonlahden pohjukkaan. Särkijärven ympärillä on useita järviä ja lampia. Lounaassa on Tampaja kapean kannak ...

Tampaja

Tampaja on runsaan neliökilometrin laajuinen järvi Kirkkonummella. Järvi on vähäravinteinen ja kirkasvetinen. Sen vedet laskevat Loojärven kautta Espoonlahden pohjukkaan. Tampajan ympärillä on useita järviä ja lampia, lähimpänä niistä koillisessa ...

Valklampi (Espoo)

Valklampi on noin viiden ja puolen hehtaarin laajuinen järvi luoteisessa Espoossa lähellä Vihdin rajaa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksion kaupunginosassa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Valklammen kaakkoispuolella, lännessä ...

Vuohilampi (Espoo)

Vuohilampi on noin kahdeksan hehtaarin laajuinen järvi Espoon läntisimmässä osassa lähellä Kirkkonummen rajaa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Siikajärven kaupunginosassa. Vuohilammen naapurijärviä ovat Kivilampi lännessä ja Pitkä ...

Vähä Romlampi

Vähä Romlampi on metsälampi luoteisessa Espoossa Iso Romlammen ja Kolmuslammen välissä. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Siikajärven kaupunginosassa. Vähä Romlampi kuuluu Mankinjoen valuma-alueeseen, joka on osa Suomenlahden rannik ...

Ympyrkäinenlampi

Ympyrkäinenlampi on noin kahden hehtaarin laajuinen korpijärvi Vihdin kaakkoisosassa Veikkolan taajaman koillispuolella. Se kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Ympyrkäinenlammen naapurijärviä ovat Holma-Saarijärvi ja Kolmikulmalampi idässä, Kolmoi ...

Enäjärvi (järvi Porissa)

Enäjärvi on Satakunnassa Porin Meri-Porissa Enäjärven kaupunginosassa sijaitseva järvi. Järven vedenpintaa on 1800-luvulla laskettu, ja se on melko matala. Umpeenkasvava järvi on ollut otollinen elinympäristö linnuille, joita pesii siellä ennätyk ...

Mustijoen vesistö

Mustijoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Mustijoki laskee Suomenlahden Kilpilahteen. Vesistöalueen pinta-ala on 783.21 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 1.49 %. Vesistöalueen kolmannessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai ...

Närpiönjoen vesistö

Närpiönjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Närpiönjoki laskee Selkämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 991.92 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 0.4 %. Vesistöalueen kolmannessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-alue ...

Säläisjärvi

Säläisjärvi on pieni ja matala järvi Jurvassa Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla. Järven valuma-alueella on kokoa 40 neliökilometriä. Järvellä on tärkeä virkistyksellinen merkitys. Järvelle myydään vuorokausikalastuskortteja. Säläisjärven rannalla on l ...

Olhavanjoen vesistö (Perämeri)

Olhavanjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Olhavanjoki laskee Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 326.2 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 0.61 %. Vesistöalueen kolmannessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-aluee ...

Oulujoki

Oulujoki on 106 km pitkä joki Pohjois-Suomessa. Se on Oulujärven laskujoki, joka laskee Perämereen Oulussa. Se on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pääjoki, ja suurin osa Kainuusta kuuluu sen valuma-alueeseen eli Oulujoen vesistöalueeseen. Kainuun it ...