ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151

Kruunupyynjoen vesistö

Kruunupyynjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Kruunupyynjoki laskee Perämeren Luodonjärveen. Vesistöalueen pinta-ala on 787.65 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 2.81 %. Vesistöalueen kolmannessa jakovaiheessa on seuraavat alu ...

Pihlajalampi (Lappajärvi)

Pihlajampi on pieni noin 5.19 hehtaarin kokoinen lampi Lappajärvellä. Lammen itäisellä puolella sijaitsee Pihlajakallio. Lammen vesi on ruskean väristä.

Pikku Kontojärvi

Pikku Kontojärvi on pieni järvi Kruunupyynjoen päävesistössä. Se sijaitsee Vimpelissä Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Pinta-ala: 0.0782 km², rantaviiva: 1.11 km

Kuivajoen vesistö

Kuivajoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Kuivajoki laskee Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 1356.24 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 2.72 %. Vesistöalueen toisessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-alueet: Ki ...

Nuupasjoki

Nuupasjoki on Ranuan Nuupasjärvestä laskeva Kivijoen sivujoki. Joen alkupiste on Nuupasjärven eteläpäässä, josta se alkaa kapeana ojana ja virtaa kohti etelää. Siihen liittyy useita pienempiä suo-ojia ja puroja, joista suurimmat ovat Pikkulammest ...

Nuupasjärvi

Nuupasjärvi on järvi Nuuppaan kylässä Ranuan kunnassa Lapin läänissä. Järvi sijaitsee noin 14 kilometriä pohjoiseen Ranuan kirkonkylältä, kantatien 78 ja seututien 924 liittymän tuntumassa. Järvi saa vetensä pohjavedestä sekä ympäröiviltä soilta. ...

Kuivasoja

Kuivasoja on Oulussa sijaitsevasta Kuivasjärvestä Perämereen laskeva pieni virtavesi. Ojan tai puron pituus on noin viisi kilometriä ja se virtaa Kuivasjärven länsipäästä Linnanmaan ja Ritaharjun kaupunginosien sekä Pateniemen ja Rajakylän kaupun ...

Laholaisoja

Laholaisoja on Kuivasojan vesistöön kuuluva Oulun Pyykösjärvestä Kuivasjärveen laskeva pieni virtavesi. Pienen joen tai puron pituus on noin 1.7 kilometriä mukaan lukien sen loppupää, jonka voinee katsoa olevan myös hyvin kapea ja pitkä Kuivasjär ...

Kalikkalampi (Oulu)

Kalikkalampi on pieni järvi Oulun kaupungin pohjoisosassa Liikasen alueella, Kalikkaharjun ja Kalikkakankaan välissä, Ruskotunturilta vajaa kilometri koilliseen. Järven pinta-ala on 4 hehtaaria ja korkeus 19.4 metriä merenpinnasta. Pisimmillään j ...

Kuivasjärvi (Oulu)

Kuivasjärvi on järvi Oulun kaupungin pohjoisosassa Linnanmaan, Kuivasjärven, Kaijonharjun ja Ritaharjun kaupunginosien alueella. Matalan järven pituus on itä–länsisuunnassa 1.9 kilometriä ja leveimmältä kohdaltaan järvi on 0.8 kilometriä leveä, p ...

Pyykösjärvi (järvi)

Pyykösjärvi on järvi Oulussa Linnanmaan, Pyykösjärven ja Kaijonharjun kaupunginosien välisellä alueella. Pinta-alaltaan järvi on Halajärven jälkeen Oulun toiseksi suurin, noin 146 hehtaaria. Yksiosaisen altaan suurin pituus on noin kaksi kilometr ...

Kyrönjoen vesistöalue

Kyrönjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Kyrönjoki laskee Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 4922.97 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 6.81 %. Vesistöalueen toisessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-alueet: Ky ...

Ahvenlammi (Jalasjärvi)

Ahvenlammi on pieni metsälampi Kurikan kunnassa, entisen Jalasjärven kunnan alueen koillisosassa, lähellä Ilmajoen rajaa. Pinta-alaa lammella on 4.1 hehtaaria eli 0.041 neliökilometriä. Rantaviivan pituus on 1.1 kilometriä. Ahvenlammi sijaitsee 1 ...

Harrinjärvi

Harrinjärvi on Kauhajoen keskiosassa sijaitseva järvi. Järvi sijaitsee Harrinnevan vieressä, pohjoisessa sijaitsevan Heikkilänkylän ja etelässä sijaitsevan Möykkykylän välillä, paikallistien 17075 varrella. Harrinjärvi kuuluu Päntäneenjoen valuma ...

Hirvijärvi (järvi Jalasjärvellä)

Hirvijärvi on matala, runsaskasvustoinen ja peltojen ympäröimä järvi Kurikan kunnassa, entisen Jalasjärven kunnan Hirvijärven kylässä. Pinta-alaa järvellä on 0.75 neliökilometriä, ja se kuuluu Kyrönjoen valuma-alueeseen. Järven pohjoispäässä, pai ...

Hiukkajärvi

Hiukkajärvi on Kauhajoella Päntäneen kylässä sijaitseva järvi. Kooltaan se on varsin pieni, vain 0.15 km 2. Järvi kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen. Järven ympäristö on kaikkineen luonnoltaan karu kangasmaisemaan sijoittuva järvi, mutta silti hyv ...

Ikkeläjärvi (järvi)

Ikkeläjärvi on Kauhajoen itäosassa, Ikkeläjärven kylässä sijaitseva matala järvi. Suurin syvyys on 1.5 metriä. Pinta-alaa järvellä on 354 hehtaaria ja valuma-alue on kooltaan 5 500 hehtaaria. Järvi on Kyrönjoen valuma-alueen kolmanneksi suurin jä ...

Ilvesjoki (joki)

Ilvesjoki on Karviassa ja Kurikassa entisen Jalasjärven kunnan Ilvesjoen kylässä virtaava noin 35 kilometriä pitkä joki. Joki saa alkunsa kahdesta puronhaarasta Karvian alueella. Ala-Koskuella joki yhtyy Koskutjoen kanssa Mustajoeksi. Ilvesjoenti ...

Iso Madesjärvi

Iso Madesjärvi on rehevöitynyt ja vesikasvien valtaama järvi Kurikan ja Parkanon rajalla. Pinta-alaa järvellä on 1.39324 neliökilometriä, ja se on Kyrönjoen valuma-alueen yhdeksänneksi suurin järvi. Järven pinnankorkeus on 144.9 metriä ja rantavi ...

Jalasjoki

Jalasjoki on Kurikassa virtaava 58 kilometriä pitkä joki. Jalasjoki kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen ja Jalasjärven valuma-alueeseen. Sen haarajokia ovat Hirvijoki ja Mustajoki. Joen vesi on humuspitoista ja sen happamuusaste vaihtelee välillä 5 ...

Jalasjärvi (järvi)

Jalasjärvi on Jalasjärven kirkonkylältä Kurikkaan johtavan valtatie 3:n länsipuolella oleva järvi, jota ympäröivät Kannonkylä ja Jokipii. Jalasjärveen virtaa Jalasjoki. Jalasjärvi kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen ja Jalasjärven valuma-alueeseen. ...

Kaivojärvi

Kaivojärvi on Päntäneen kylässä Kauhajoella sijaitseva kirkasvetinen järvi. Se kuuluu osaksi Natura 2000-alueeseen kuuluvaa Kaivonevan suoaluetta ja sijaitsee alueen pohjoisosassa. Pinta-alaa järvellä on 6.6 hehtaaria ja rantaviivaa sillä on kaik ...

Kalajaisjärvi

Kalajaisjärvi tai Kalajainen on keskikokoinen järvi Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoen Nopankylässä. Se on Ilmajoen suurin järvi ja kuuluu Kyrönjoen vesistöalueen Nenättömänluoman valuma-alueeseen. Luoma laskee Kyrönjokeen Kurikan Panttilassa. Kalajaisj ...

Kauhajärvi (järvi)

Kauhajärvi on Kauhajärven kylässä Kauhajoella sijaitseva järvi, jonka vesipinta-ala on 102 hehtaaria. Se kuuluu Kauhajoen valuma-alueeseen. Järven valuma-alue on 600 hehtaarin laajuinen. Kauhajärven laskujoki on Kauhajoki. Kauhajärvi sijaitsee so ...

Kolhonjärvi

Kolhonjärvi on pieni ja melko syvä järvi Kurikan kaakkoisosassa lähellä Parkanon rajaa. Järven pinnankorkeus on 144.8 metriä. Kolhonjärven vesi on raikasta. Järven eteläosassa kasvaa muun muassa ruohokanukkaa ja ärviää. Kolhonjärven lounaisrannal ...

Korvajärvi (Jalasjärvi)

Korvajärvi on pieni järvi Kurikan kunnassa, entisen Jalasjärven kunnan länsiosan Korvajärvenkylässä. Pinta-alaa järvellä on 0.73531 neliökilometriä, ja se on Kyrönjoen valuma-alueen 18. suurin järvi. Järven eteläosassa sijaitsee uimaranta. Korvaj ...

Koskutjärvi

Koskutjärvi on pieni järvi Jalasjärven Koskuen kylässä, paikallistie 17073:n eli entisen valtatie 3:n itäpuolella. Järvi saa vetensä Niskaluomasta. Koskutjärvi luovuttaa vetensä Koskutjokeen. Järvi kuuluu Kyrönjoen vesistöalueeseen ja Jalasjärven ...

Lamminjärvi (Jalasjärvi)

Lamminjärvi on pieni järvi Kurikan kunnassa, entisen Jalasjärven kunnan keskustassa. Siellä on muun muassa uimaranta laitureineen, 5 beach volley -kenttää, pesäpallokenttä, liikennepuisto, skeittiparkki, mattojen pesupaikka ja järveä kiertävä käv ...

Mustaisjärvi

Mustaisjärvi on Kauhajoella, Keturinkylässä sijaitseva pienehkö järvi. Pinta-alaa sillä on 3.2 hehtaaria ja rantaviivaa kaikkiaan 0.8 kilometriä. Järvi kuuluu Päntäneenjoen valuma-alueeseen ja Kyrönjoen veistöalueeseen.

Mustajoki (Jalasjärvi)

Mustajoki on Jalasjärvellä virtaava joki, joka saa alkunsa Mustajärvestä, jonka lasku-uoma on Mustaluoma. Se jatkuu Yli-Koskuelta Koskuen kirkonkylään, jossa se laskee Niskaluomasta Koskutjärveen. Koskutjärven pohjoispuolella Koskuen kirkonkyläst ...

Mustajärvi (järvi Parkanossa)

Mustajärvi on kirkasvetinen ja karu latvajärvi Parkanon ja Karvian rajalla. Pinta-alaa järvellä on 1.62 neliökilometriä ja rantaviivan pituus on 8.1 kilometriä. Mustajärven laskujoki on Mustaluoma, joka virtaa pohjoiseen ja laskee Jalasjärven alu ...

Mustalampi (Jalasjärvi)

Mustalampi on järvi Koskuen Mustalammin kylässä, entisen Jalasjärven kunnan eteläosassa. Mustalammen laskujoki on nimeltään Mustajoki. Järveen laskee etelästä Mustaluoma, joka saa vetensä Mustajärvestä. Mustalampi sijaitsee 121.8 metrin korkeudel ...

Niinistönjärvi

Niinistönjärvi on pieni, soistunut ja matala järvi Kurikan keskiosassa. Järven mataluus ja soisuus johtuu järven kuivattamisesta 1900-luvulla. Pinta-alaa Niinistönjärvellä on noin 0.5 neliökilometriä. Kuivattamisesta huolimatta järvellä on jonkin ...

Niskaluoma

Niskaluoma on Jalasjärven eteläosassa virtaava pieni joki. Joki on leveydeltään 1–5 metriä, ja se virtaa Koskuen kylässä, tarkemmin Yli-Koskuella. Joki laskee Koskuen kirkonkylässä Koskutjärveen. Laskupaikka sijaitsee järven eteläpäässä. Niskaluo ...

Ponsijärvi

Ponsijärvi on pieni järvi Kurikan kunnassa entisen Jalasjärven kunnan alueen läntisimmässä kohdassa. Ponsijärven vedenpintaa on nostettu patoamalla. Järvi sekä läheinen Ponsineva ovat olleet Riista- ja Kalatutkimuslaitoksen kohteina. Ponsijärven ...

Rummukkajärvi

Rummukkajärvi on pieni ja rehevöitynyt järvi Kurikan kunnan eteläosassa entisen Jalasjärven kunnan Rummukkaperällä. Järven eteläkärki on osa Karviaa. Pinta-alaa järvellä on 0.71165 neliökilometriä ja se on Kyrönjoen valuma-alueen 20. suurin järvi ...

Saarijärvi (Jalasjärvi)

Saarijärvi on pieni ja matala järvi valtatie 3:n varrella Kurikan eteläosassa. Aivan järven eteläisin kärki sijaitsee Parkanon puolella. Pinta-alaa Saarijärvellä on noin 23 hehtaaria ja syvin kohta on neljä metriä. Saarijärvessä on yksi pieni saa ...

Seinäjärvi (Virrat)

Järven pinta-ala on 860 hehtaaria eli 8.6 neliökilometriä. Se on 5.7 kilometriä pitkä ja 3.3 kilometriä leveä. Järvenselän autiutta haittaavat vain kolme järven puolivaiheilla sijaitsevaa saarta. Maapohjan harjujen jaksollisuus muodostaa järveen ...

Vähä Madesjärvi

Vähä Madesjärvi on pieni järvi Kurikan kunnan eteläosassa entisen Jalasjärven kunnan alueella. Pinta-alaa järvellä on 0.56793 neliökilometriä, ja se on Kyrönjoen valuma-alueen 22. suurin järvi. Järven pinnankorkeus on 142.5 metriä. Vähältä Madesj ...

Kälviänjoen vesistö

Kälviänjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Kälviänjoki laskee Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 324.04 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 0.51 %. Vesistöalueen kolmannessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-alue ...

Laihianjoen vesistö

Laihianjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Laihianjoki laskee Selkämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 506.49 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 0.33 %. Vesistöalueen kolmannessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-alu ...

Lapinjoen vesistö

Lapinjoen vesistö on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Lapinjoki purkaa vetensä Selkämereen Eurajoensalmen Olkiluodonveden yhdistävään salmeen Eurajoen kunnassa. Vesistön valuma-alue on pinta-alaltaan 462 km² eli se ...

Auvoljärvi

Järven pinta-ala on 33.1 hehtaaria ja sen pituus on 1.3 kilometriä ja leveys 450 metriä. Järven luusua sijaitsee järven koillisrannalla, josta saa alkuunsa 100 metriä pitkä yhdysoja Urmijärveen. Järvessä ei ole saaria. Järven rantaviiva on 3.5 ki ...

Hänttijärvi

Järven pinta-ala on 19.6 hehtaaria ja sen pituus on 850 metriä ja leveys 800 metriä. Järven luusua sijaitsee järven etelärannalla pitkän lahden pohjukassa, josta saa alkuunsa 400 metriä pitkä oja Patajärveen. Hänttijärveen laskee muutama pelto-oj ...

Iso Palijärvi

Järven pinta-ala on 18.1 hehtaaria ja sen pituus on 700 metriä ja leveys 550 metriä. Järven luusua sijaitsee järven etelärannalla, josta saa alkuunsa 100 metriä pitkä yhdysoja Pikku Palijärveen. Järven rantaviiva on 1.8 kilometriä pitkä ja ranta ...

Kaatmojärvi

Järven pinta-ala on 4.0 hehtaaria ja sen pituus on 250 metriä ja leveys 200 metriä. Järven luusua sijaitsee järven itärannalla, josta saa alkuunsa 2 kilometriä pitkä Kaatamo-oja, joka laskee Kauklaistenjärveen. Järven rantaviiva on 900 metriä pit ...

Kajajärvi

Järven pinta-ala on 23.4 hehtaaria ja sen pituus on 1.2 kilometriä ja leveys 250 metriä. Järven luusua sijaitsee järven lounaisrannalla, josta saa alkuunsa 5.2 kilometriä pitkä Myllyoja. Noin 3 kilometrin kohdalla se virtaa Koskenrannalla olevan ...

Kakkurilammi (Eura)

Kakkurilammi tai myös Kakkurlammi sijaitsee Eurassa Satkunnassa ja kuuluu Lapinjoen vesistöön Hinnerjoen alueeseen. Se on suolampi, josta ei erkane laskuojaa muuhun vesistöön, vaan vedet suotuvat ojitusverkon kautta viereiseen Vaaljärveen tai Vaa ...

Katonajärvi

Järven pinta-ala on 1.2 hehtaaria ja sen pituus on 250 metriä ja leveys 100 metriä. Järven luusua sijaitsee järven pohjoisrannalla, josta saa alkunsa kilometrin pituinen oja, joka laskee Lapinjokeen. Järven rantaviiva on 450 metriä pitkä ja ranta ...

Kauklaistenjärvi

Järven pinta-ala on 67.4 hehtaaria ja sen pituus on 6.9 kilometriä ja leveys 1.1 kilometriä. Järven luusua sijaitsee järven itärannalla, josta saa alkuunsa 4.3 kilometriä pitkä Saarnijärveen laskeva Haaronjoki. Järven rantaviiva on 6.1 kilometriä ...