ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149

Myllyjärvi (Somero)

Myllyjärvi on järvi Härjänojan kylässä Somerniemellä Somerolla. Se kerää vedet Arimaa-järven pohjoispuolisista pikkujärvistä Lohjalla ja Somerolla ja laskee Myllyjokea pitkin Arimaajärveen. Idästä Myllyjärveen laskee Levo-Patamo, johon laskevat P ...

Niemenjärvi

Niemenjärvi on Vihdin koillisosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 80 hehtaarin laajuinen järvi. Etäisyys Nummelasta on 23 kilometriä pohjoiskoilliseen ja Helsingin keskustasta 45 kilometriä luoteeseen.

Nälköönlampi

Nälköönlampi sijaitsee Lohjan Muijalassa ja on pinta-alaltaan 8.2 ha. Nälköönlampi kuuluu Lehmijärven valuma-alueeseen. Sen suurin syvyys on 3.9 m. Valuma-alueella on asutusta ja ojitettua suota. Nälköönlammen vedestä on otettu näytteitä tammikuu ...

Oinasjärvi (järvi Somerolla)

Oinasjärvi on Karjaanjoen vesistöön kuuluva järvi Somerniemellä Somerolla. Sen rannoilla sijaitsevat Somerniemen Oinasjärven, Jakkulan, Viuvalan ja Kopilan kylät. Järven pinta-ala on 104.6 hehtaaria, korkeus merenpinnasta 69.60 m ja suurin syvyys ...

Patamo (Pusula)

Patamo on Karjaanjoen vesistöön kuuluva järvi Pusulassa Lohjalla, karun ja harvaan asutun Tammelan ylängön eteläosassa. Järven korkeus merenpinnasta on 107.9 metriä. Järveen laskevat pohjoisesta, Someron rajalta Särkijärvi ja etelästä Kivijärvi, ...

Petäys

Petäys on Vihdin koillisosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 31 hehtaarin laajuinen järvi. Etäisyys Nummelasta on 26 kilometriä pohjoiskoilliseen ja Helsingin keskustasta 47 kilometriä luoteeseen.

Pikku-Valkee

Pikku-Valkee on Karjaanjoen vesistöön kuuluva järvi Somerniemellä Somerolla. Sen pinta-ala on 15.9 hehtaaria, korkeus merenpinnasta 110.0 metriä ja rantaviiva 2.07 kilometriä. Järvi kuuluu Somerniemen Oinasjärveen laskevan Ropakonjoen valuma-alue ...

Pikku-Ätämö

Pikku-Ätämö on Karjaanjoen vesistöön kuuluva järvi Somerniemellä Somerolla. Järvi kuuluu Somerniemen Oinasjärveen laskevan Ropakonjoen valuma-alueeseen. Pikku-Ätämön pinta-ala on 8.58 hehtaaria ja korkeus merenpinnasta 109.7 metriä. Muodoltaan jä ...

Punelia

Punelia on säännöstelty järvi Lopella Karjaanjoen vesistön latvaosissa. Sen kaakkoisrannalta lähtee laskujoki Sakaran Jokilanlahteen. Punelia on kirkasvetinen, lievästi ravinteinen ja vähähumuksinen. Ravinnetasot ovat vaihdelleet voimakkaasti eri ...

Sontiainen (järvi)

Sontiainen on pieni, pitkulainen järvi Karkkilan länsiosassa, pinta-alaltaan 3.11 hehtaaria. Rantaviivan pituus on 0.79 km, ja se on noin 100 metriä leveä ja 360 metriä pitkä. lähde? Sen päävesistö on Karjaanjoki. Järvessä on mutapohja, ja järvi ...

Särkijärvi (Pusula)

Särkijärvi on Karjaanjoen vesistöön kuuluva metsäjärvi Pusulassa Lohjalla, karun ja harvaan asutun Tammelan ylängön eteläosassa, Someron rajalla. Järven korkeus merenpinnasta on 117.5 metriä. Se laskee Myllyojaa pitkin etelään Patamoon, josta ved ...

Vahermanjärvi

Vahermanjärvi on järvi Pusulan pohjoisosassa. Järven tuntumassa on Vaherman kurssikeskus. Järven kokonaispinta-ala on noin 200 ha. Se laskee Tarkeelanjärveen. Järvi on osa Karjaanjoen vesistöä ja kuuluu tämän sisällä Nummenjoen sivujoen Pusulanjo ...

Valklampi (Lohja, Nummi)

Valklampi on noin neljäntoista hehtaarin laajuinen järvi Lohjalla Karjaanjoen päävesistössä. Se sijaitsee Nummen taajaman luoteispuolella lähellä Varsinais-Suomen rajaa. Taajaman ja Valklammen välissä on Pitkäjärvi ja Kovelanjärvi. Lohjan keskust ...

Valklampi (Lohja)

Valklampi on noin seitsemän hehtaarin laajuinen järvi Lohjalla Karjaanjoen päävesistössä. Se sijaitsee Lohjanjärven länsipuolella lähellä Varsinais-Suomen rajaa. Lohjan keskusta sijaitsee noin 20 kilometriä Valklammesta itään. Valklammen valuma-a ...

Vanjärvi (järvi Vihdissä)

Vanjärvi on järvi Vihdissä Vanjärven kylässä. Järvi on pinta-alaansa nähden Suomen merkittävimpiä lintujärviä. Siinä on yksi saari. Vanjärvi laskee järven rantaa sivuavaan Vanjokeen.

Vehka-Patamo

Vehka-Patamo on Karjaanjoen vesistöön kuuluva järvi Härjänojan kylässä Somerniemellä Somerolla. Se on yksi Arimaa-järven pohjoispuolisista pienistä metsäjärvistä Somerniemellä ja Pusulassa. Järveen laskee pohjoisesta, Arimaan ja Heinjärven välise ...

Vihtijärvi (järvi)

Vihtijärvi on Vihdin koillisosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 3.25 neliökilometrin laajuinen järvi. Se on niukkaravinteinen ja humuspitoisuudeltaan vähäinen. Etäisyys Nummelasta on 26 kilometriä koilliseen ja Helsingin keskustasta 42 kil ...

Ylimmäinen (Vihti)

Ylimmäinen on Vihdin koillisosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 1.3 neliökilometrin laajuinen järvi. Etäisyys Nummelasta on 24 kilometriä pohjoiskoilliseen ja Helsingin keskustasta 47 kilometriä luoteeseen.

Karvianjoen vesistö

Karvianjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Karvianjoki laskee Selkämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 3 438.01 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 4.55 %. Vesistöalueen toisessa jakovaiheessa on seuraavat alueet tai valuma-alue ...

Rottajärvi (Pori)

Järven pinta-ala on 4.0 hehtaaria ja sen pituus on 550 metriä ja leveys 150 metriä. Järvi sijaitsee keskellä Rottasuota, joka on kokonaan ojitettu. Järven vedet suotuvat suon läpi ja poistuvat suolta sen pohjoissivulla olevaa laskuojaa myöten. Oj ...

Kemijoen vesistö

Kemijoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Kemijoki laskee Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 51 127.28 neliökilometriä, josta 1 659.9 neliökilometriä kuuluu Venäjän puolelle. Alueen järvisyys on 4.3 %. Vesistöalueen ensimmäise ...

Veitikanoja

Veitikanoja on pieni Kemijoen sivujoki Rovaniemen kaupungin alueella. Veitikanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 14.3 km 2. Veitikanoja saa alkunsa Rovaniemen keskustan luoteispuolelta, Vennivaaran laki-alueelta. Se virtaa pääosin luonnontilais ...

Kemijoen vesistö (Viena)

Kemijoen vesistö, tai joskus myös Vienan Kemijoen vesistö, on pääosin Venäjällä Karjalan tasavallassa sijaitseva vesistöalue, jonka latvavesistä osa ulottuu myös Suomen puolelle. Sen laskujoki Kemijoki, tai myös Vienan Kemijoki, laskee Vienanmere ...

Kemijoki (Viena)

Kemijoki eli Vienan Kemijoki on Vienan Kemijoen vesistön Vienanmereen laskeva laskujoki Karjalan tasavallan pohjoisosassa Venäjällä. Suomessa puhutaan joskus Vienan Kemijoesta erotukseksi Suomen Kemijoesta. Kemijoki on 191 kilometriä pitkä ja ala ...

Joukamojärvi

Järven pinta-ala on 2 450 hehtaaria eli 24.5 km². Se on 16.2 kilometriä pitkä ja 4.2 kilometriä leveä. Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen tilavuus on 77.6 miljoonaa m³ eli 0.08 km³. Järven keskisyvyys on 3.2 metriä ja suuri ...

Kuusamojärvi

Kuusamojärvi on Pistojoen reittiin kuuluva järvi Kuusamon Koillismaalla. Järven pinta-ala on 51 neliökilometriä, pituus noin 25 kilometriä ja pinta 257 metriä merenpinnan yläpuolella. Kuusamojärvi laskee Muojärveen.

Pistojoki

Pistojoen yläjuoksun vesireitti saa alkunsa Kuusamon ylängöltä Koillismaalla Suomen puolelta ja kulkee Kuusamonjärven, Muojärven ja Joukamojärvien kautta itään yli valtakunnanrajan. Pistojoen varsinainen pääuoma ei ulotu Suomen puolelle. Varsinai ...

Toranki

Toranki on järvi Kuusamon keskustan eteläpuolella ja valtatien 5 itäpuolella. Järveä ympäröivät keskustan eteläosan lisäksi Torangin asuinalue lännessä, Torangintaus etelässä ja Tolpanniemi idässä. Järvi sijaitsee kokonaisuudessaan Kuusamojärveen ...

Tširkkakemijoki

Tširkkakemijoki on Vienan Kemijoen suurin sivujoki Muujärven piirin ja Kalevalan kansallisen piirin alueilla Karjalan tasavallan keskiosassa Venäjällä. Pituudeltaan 221 kilometrin mittainen Tširkkakemijoki saa alkunsa Muujärven kaupunkityyppisen ...

Ahvenlampi (Puolanka)

Ahvenlampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva pieni järvi Puolangalla. Järvelle on yhteys seututie 837:ltä Kiiminkijoen Kalliuskosken kohdalla ylittävältä metsäautotieltä. Järvi laskee suo-ojia myöten Kiiminkijoen sivuhaaraan Kuorejokeen. A ...

Aittojärvi (Taipaleenharju)

Aittojärvi on Pudasjärven kaupungissa Taipaleenharjun kylässä sijaitseva järvi. Se sijaitsee noin 15 kilometrin päässä kaupungin keskustaajamasta Kurenalta, ja noin 70 kilometriä Oulusta valtatien 20 eteläpuolella. Nimensä järvi lienee saanut jo ...

Auhojärvi

Auhojärvi on järvi Puolangan Auhon kylässä, kuntakeskuksesta viitisentoista kilometriä luoteeseen. Järven pinnankorkeus on 136.5 metriä, syvimmillään se on lähes 17 metrin syvyinen. Aikanaan syvin kohta naruluotauksella on ollut 32 metriä, mutta ...

Hakojärvi (Utajärvi)

Hakojärvi on Kiiminkijoen vesistöalueen kuudenneksi suurin järvi Juorkunan ja Särkijärven kylien välimaastossa Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Järven etelärantaa kiertää seututieltä 837 lähtevä ja sille palaava Kaihlasentie. Pohjoisrannalle on ...

Hanhilampi (Vuotto)

Hanhilampi on pieni järvi Oulun kaupungin itäosassa Ylivuoton kylässä Vuoton kaupunginosassa. Järven korkeus on 89 metriä merenpinnasta, ja se laskee väliojan kautta Kiiminkijokeen Vuotonojaa ja edelleen Vepsänjokea pitkin. Järven lähettyville me ...

Heinijoki (Puolanka)

Heinijoki on yksi Kiiminkijoen sivujoista. Heinijoki saa alkunsa Puolangan Rasinkylän Haukijärvestä. Haukijärvestä joki laskee Pieneen Vääräjärveen Haukijoki-nimisenä ja jatkaa Isosta Vääräjärvestä Heinijoen nimellä. Heinijoki on Puolangalla tunn ...

Iso Kuikkalampi (Utajärvi)

Iso Kuikkalampi on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni järvi tai lampi, joka laskee Pieneen Torvenjärveen, Torvenjärveen ja edelleen Torvenjoen kautta Kiiminkijokeen. Järvi sijaitsee Juorkunassa, Purikkaalle menevän tien eteläpuolella parisataa ...

Iso Olvasjärvi

Iso Olvasjärvi on järvi Utajärven kunnassa Kiiminkijoen vesistöalueella Pohjois-Pohjanmaalla. Järven pinta-ala on noin 458 hehtaaria, ja sen pinta on 120.1 metriä merenpinnan yläpuolella. Järvi kuuluu Kiiminkijoen Natura 2000 -alueeseen sekä Fenn ...

Iso Seluskanjärvi

Iso Seluskanjärvi tai yleisesti Seluskanjärvi on järvi Ylikiimingin kaupunginosassa Oulussa seututien 834 varrella lähellä Muhoksen kunnanrajaa. Järven suurin pituus on noin 2.7 kilometriä ja suurin leveys noin kilometri. Järvessä on yksi varsina ...

Iso Uumajärvi

Iso Uumajärvi tai yleisesti vain Uumajärvi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Jokikokon kylässä Nuorittan kaupunginosassa Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee Jokikokon ja Alavuoton kylien välisellä alueella, noin yksitoista ...

Iso-Ruohonen

Iso-Ruohonen on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Juorkunassa Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Siihen laskee idästä Suotonniemen kohdalle Marttisjoki. Järven oma lyhyt laskujoki Välijoki lähtee taas Vähä-Ruohoseen aivan järven eteläpää ...

Iso-Timonen

Iso-Timonen on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee noin 12 kilometriä pohjoiseen Juorkunan kylästä ja noin 41 kilometriä koilliseen Utajärven keskustaajamasta. Se saa vetensä ympärö ...

Jaalankajoki

Jaalankajoki on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva Nuorittajoen sivuhaara Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärvellä. Joen alkupiste on Jongunjärven länsipuolen Karkusuon - Savisuon - Lamminsuon alueella, joskin siihen laskee Jaalanganoja itäkaakosta ...

Jaurakaisjärvi

Jaurakaisjärvi on järvi Pudasjärven kaupungissa. Järvi sijaitsee Jaurakaisen kylässä Hetekylän itäpuolella. Kaupungin keskustaajamasta Kurenalta on matkaa noin 30 kilometriä. Järven rannalle on rakennettu omakotitaloja sekä loma-asuntoja.

Jolosjoki

Valjastamaton Jolosjoki virtaa halki pääosin suoperäisen maaston. Jokeen laskee useita suo-ojia sekä muita pienempiä puroja. Suoperäisen maaston takia joen vesi on tummaa ja humuspitoista, ja sen rauta- ja fosforipitoisuudet ovat suuria. Tutkimuk ...

Jolosjärvi

Jolosjärvi on järvi Joloksen kaupunginosassa Ylikiimingissä Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi on jakaantunut kahteen osaan: eteläisen osan pinta on 73.9 metriä merenpinnan yläpuolella, pohjoisen osan pinta on 0.4 metriä alempana. Järvialtaita y ...

Jorvasjärvi

Jorvasjärvi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Puolangan kunnan luoteiskulmalla. Järvelle on yhteys metsäautotietä Kurimon kautta seututieltä 837. Järveen laskevat kaakosta sekä Kalhamajoki Kalhamajärvestä että Pirttijoki Pirttijärves ...

Juopulinjärvi

Juopulinjärvi on järvi Juopulin kylässä Ylikiimingin kaupunginosassa Oulussa. Se kuuluu osana Kiiminkijoen vesistöalueeseen. Järven pituus on noin 3.4 kilometriä ja suurin leveys noin kilometri. Järven pinnan korkeus on 75.7 metriä merenpinnan yl ...

Juorkuna (järvi)

Juorkuna on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Juorkunan kylässä Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Se on yksi Juorkunan ja Särkijärven kylien välisen Kiiminkijoen osuuden järvilaajentumista. Muita Särkijärven–Juorkunan alueella si ...

Juurilampi

Juurilampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva pieni järvi tai lampi Utajärven kunnan pohjoisosassa Juorkunassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee Juorkunan ja Ylikiimingin välisen Hillatien varrella, vajaan kilometrin päässä Hillatien ja ...

Juuvanjoki

Juuvanjoki on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva joki Oulun kaupungissa Pohjois-Pohjanmaalla, entisten Kiimingin ja Ylikiimingin kuntien alueella. Joen alkupiste on Kiimingin keskustaajamasta reilun kymmenen kilometrin päässä sijaitseva Iso Ju ...