ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 146

Vitånin vesistö

Vitånin vesistö muodostuu Pohjanlahden Perämereen laskevan Vitån ja sen sivujokien yhteisestä valuma-alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 519 neliökilometriä. Se on yksi Ruotsin päävesistöalueista ja sen valuma-alue sijaitsee kokonaan Ruotsissa.

Åbyälvenin vesistö

Åbyälvenin vesistö muodostuu Pohjanlahden Perämereen laskevan Åbyälvenin ja sen sivujokien yhteisestä valuma-alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 1 344 neliökilometriä. Se on yksi Ruotsin päävesistöalueista ja sen valuma-alue sijaitsee kokonaan R ...

Åkerströmin vesistö

Åkerströmin vesistö muodostuu Itämeren pääaltaaseen Tukholman saaristossa laskevan Åkerströmin ja sen sivujokien yhteisestä valuma-alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 396 neliökilometriä. Se on yksi Ruotsin päävesistöalueista ja sen valuma-alue ...

Ätranin vesistö

Ätranin vesistö muodostuu Pohjanmeren ja Itämeren vaihettumisvyöhykkeeseen Kattegatiin laskevan Ätranin ja sen sivujokien yhteisestä valuma-alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 3 342 neliökilometriä. Se on yksi Ruotsin päävesistöalueista ja sen v ...

Örekilsälvenin vesistö

Örekilsälvenin vesistö muodostuu Pohjanmeren Skagerrakiin laskevan Örekilsälvenin ja sen sivujokien yhteisestä valuma-alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 1 340 neliökilometriä. Se on yksi Ruotsin päävesistöalueista ja sen valuma-alue sijaitsee k ...

Öreälvenin vesistö

Öreälvenin vesistö muodostuu Pohjanlahden Selkämereen laskevan Öreälvenin ja sen sivujokien yhteisestä valuma-alueesta, jonka kokonaispinta-ala on 3 029 neliökilometriä. Se on yksi Ruotsin päävesistöalueista ja sen valuma-alue sijaitsee kokonaan ...

Hakolammi

Hakolammi on pieni järvi Tammelan Patamon kylässä Torronsuon eteläpuolella. Se laskee Torronsuohon pitkin Kalliopalonnotko-nimistä ojitettua suonotkelmaa, joka alaosastaan kuuluu Torronsuon kansallispuistoon. Järven korkeus merenpinnasta on 115.2 ...

Hevonlinnanjärvi

Hevonlinnanjärvi on Varsinais-Suomessa Koskella sijaitseva järvi. Voimassa olevassa valuma-aluejaossa se luetaan Kokemäenjoen vesistössä Loimijoen valuma-alueella Niinijoen valuma-alueeseen. Valmisteilla olevassa uudessa valuma-aluejaossa, joka p ...

Hirvijärvi (Mynämäki)

Hirvijärven päävesistöihin kuulumisesta on eri lähteissä erilaista tietoa. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antaman tiedon mukaan Hirvijärvi laskee Hirvijokeen 29 ja on sen valuma-alueen ainoa järvi. Nykyisessä vesistöaluejaossa Hirvijärvi lueta ...

Kailaanlammi

Kailaanlammi on pieni järvi Tammelan Patamon kylässä Torronsuon eteläpuolella. Järven korkeus merenpinnasta on 115.7 metriä, pinta-ala 1.52 hehtaaria ja rantaviivan pituus 0.73 kilometriä. Kailaanlammiin laskee luoteesta pitkin ojitettua suonotke ...

Karkonlammi

Karkonlammi on pieni suorantainen järvi Tammelan Patamon kylässä Torronsuon eteläpuolella. Järven korkeus merenpinnasta on 117.4 metriä, pinta-ala 1.25 hehtaaria ja rantaviivan pituus 0.6 kilometriä. Karkonlampi laskee kaakossa pitkin ojitettua s ...

Kauhalammi

Kauhalammi on Kauhajoen kaakkoisosassa, Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuiston alueella sijaitseva Kauhanevan suoalueen suurin lampi. Lampi sijaitsee 167.7 metriä merenpinnan yläpuolella. Kauhalammia kiertää pitkospuureitistö. Väriltään lammen ...

Bjuseträsk

Bjuseträsk on noin 33 hehtaarin laajuinen metsäjärvi Inkoon länsiosassa läntisellä Uudellamaalla. Se laskee länsipuolella sijaitsevaan Bruksträsketiin. Bjuseträskin itäinen naapurijärvi on Marsjön. Lähijärviensä tapaan myös Bjuseträsk on rannoilt ...

Bruksträsket

Bruksträsket on järvi Inkoossa läntisellä Uudellamaalla. Järven lonkeromainen pohjoisosa ulottuu naapurikunnan Raaseporin puolelle. Järven epävirallinen suomenkielinen nimi on Ruukinjärvi. Valuma-alueen, jonka pinta-ala on 47 neliökilometriä, itä ...

Högbensjön

Högbensjön on järvi läntisellä Uudellamaalla Raaseporin ja Inkoon kuntien alueella. Sen pinta-ala on 2.9 neliökilometriä, syvyys 6.49 metriä ja pinnankorkeus 28.8 metriä. Järvi kuuluu Bruksträsketin valuma-alueeseen.

Gallträsk

Gallträsk on järvi Kauniaisissa. Sen pinta-ala on noin 11.7 hehtaaria ja keskisyvyys noin metri. Se on ainoa kokonaisuudessaan Kauniaisten alueella sijaitseva järvi. Järvestä virtaa vettä koilliskolkasta alkunsa saavan ojan kautta Espoon Lippajär ...

Igelträsk

Igelträsk on noin puolentoista hehtaarin laajuinen metsäjärvi pohjoisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Röylässä. Igelträskin läntinen naapurijärvi on Velskolan Pitkäjärvi, jonka pinta on noin kuusitoista metriä Igeltr ...

Kalajärvi (järvi Espoossa)

Kalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa, yhtenä Espoonjoen latvajärvistä. Kalajärven valuma-alue muodostuu yksinomaan läheisistä metsistä valuvista pienistä puroista ja lähteistä. Järven keskisyvyys on vain 1.2 metriä, joskin pohja on pääosin vuosis ...

Kaliton

Kaliton on pieni, halkaisijaltaan noin 50 metrin mittainen, lähes ympyrän muotoinen suolampi Pohjois-Espoon Kalajärvellä. Lammessa ei tiettävästi ole ollenkaan kalakantaa, siitä lienee nimi ”kaliton”. Lammen vesi on peräisin läheisiltä Himleböleb ...

Kurkijärvi (Espoo)

Kurkijärvi on vajaan viiden hehtaarin laajuinen järvi koillisessa Espoossa Lahnuksen ja Kalajärven kaupunginosien rajalla. Kurkijärvi on järvisyydeltään runsaan Pohjois-Espoon itäisimpiä vakavesiä. Sen naapurijärviä ovat lounaassa sijaitsevat Luu ...

Lammaslampi

Lammaslampi on pieni järvi Länsi-Vantaan Hämeenkylän kaupunginosan Pähkinärinteen asuinalueen äärellä. Lampi on ruskeavetinen ja rehevä, ja kuuluu Pitkäjärven valuma-alueeseen. Lammaslampi sijaitsee keskellä Pähkinärinteen asutusta ja on tärkeä l ...

Lintulampi (Espoo)

Lintulampi on noin 30 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Lintulammen länsipuolella ja Bodominjärvi itäpuolella. Edellisiä lähempänä pohjoisess ...

Lippajärvi (järvi)

Lippajärvi on suurimmaksi osaksi Espoossa sijaitseva rehevä järvi. Sen luoteispuolella on samanniminen kaupunginosa, kaakkoispuolella on Viherlaakso. Järven länsipää ulottuu hieman myös Kauniaisten alueelle. Järvi laskee luoteiskulmastaan Pitkäjä ...

Luukinjärvi

Luukinjärvi on järvi koillisessa Espoossa Espoonjoen valuma-alueella. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Luukissa. Sen naapurijärviä ovat Myllyjärvi pohjoisessa ja Kalajärvi kaakossa. Järvien välistä kulkee Vihdintie. Luukinjärven ke ...

Malmilampi

Malmilampi on noin 30 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Malmilammen länsipuolella ja Bodominjärvi itäpuolella. Malmilammen pohjoispuolella on ...

Matalajärvi (Espoo)

Matalajärvi on nimensä mukaisesti hyvin matala ja rehevä järvi Espoossa Bodominjärven itäpuolella, Kehä III:n tuntumassa. Se laskee Bodominjärveen. Järven keskisyvyys on vain vähän yli metrin. Avovettä järvessä on nykyisin noin 71 hehtaaria. Rehe ...

Metsälampi (Espoo)

Metsälampi on noin kolmen hehtaarin laajuinen matala, osin umpeenkasvanut järvi läntisessä Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Karhusuolla. Bodominjärvi sijaitsee Metsälammen koillispuolella. Metsälammen ympäristössä on pien ...

Mustalampi (Espoo, Röylä)

Mustalampi on noin 90 aarin laajuinen lampi pohjoisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Röylässä. Mustalammen pohjoisia naapurijärviä ovat Sorvalampi ja Häkläjärvi. Lännessä on Velskolan Pitkäjärvi ja kaakossa Hepolampi. ...

Myllyjärvi (Espoo, Röylä)

Myllyjärvi on pieni järvi Espoossa Röylän kaupunginosassa, Bodominjärven pohjoispuolella. Myllyjärveä ympäröi luonnonsuojelualue. Järvi on vanhan metsän ympäröimä ja se on korkean mäen päällä. Järven itärannalla on myös pieni uimaranta laitureine ...

Odilampi

Odilampi on pieni järvi Espoon ja Vantaan rajalla Vihdintien tuntumassa. Odilammen lasku-uomana oleva oja yhtyy Herukkapuroon Vantaan puolella. Odilammen länsirannalla on yleinen uimaranta. Odilampi on rehevä: sillä on tiheä vesikasvillisuus ja j ...

Pitkäjärvi (Espoo)

Pitkäjärvi eli Vanhankylän Pitkäjärvi sijaitsee keskisessä Espoossa Kehä III:n kaakkoispuolella Turuntien ja Vihdintien välissä. Pitkäjärven nimi on ennen ruotsalaisten tuloa alueella ollut ilmeisesti Kaukajärvi. Kapean järven koillispää, johon l ...

Sultingsträsk

Sultingsträsk on noin 80 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Sultingsträskin länsipuolella ja Bodominjärvi kaakkoispuolella. Pohjoisessa lähin ...

Djupström

Djupström on viidentoista hehtaarin laajuinen erittäin matala ja rehevä järvi Kirkkonummen lounaisosassa läntisellä Uudellamaalla. Etäisyys Helsingin keskustasta on 29 kilometriä länsilounaaseen.

Humaljärvi

Humaljärvi on yksi Kirkkonummen suurimmista järvistä. Se sijaitsee vajaa viitisen kilometriä Kirkkonummen keskustasta pohjoiseen. Järven rannalla oli yleinen uimaranta, joka oli sallittu myös koirille, mutta sen ylläpito on lopetettu. Humaljärven ...

Meiko

Meiko on Kirkkonummella sijaitseva kirkasvetinen järvi. Järven vedenlaatu on pysynyt erinomaisena, koska sitä ympäröivä alue on asumatonta ja veden kuormitus on hyvin vähäistä. Ilmansaasteista johtuva happamoituminen uhkaa kuitenkin järveä. Uimin ...

Vaipo

Vaipo on neljäntoista hehtaarin laajuinen tummavetinen ja varsin luonnontilainen suojärvi Kirkkonummen länsiosassa läntisellä Uudellamaalla. Etäisyys Helsingin keskustasta on 31 kilometriä länteen.

Eurajoen vesistö

Eurajoen vesistö on Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Eurajoki purkaa vetensä Selkämereen Eurajoensalmessa Eurajoen kunnassa. Vesistöalueen valuma-alue on pinta-alaltaan 1 335.9 neliökilometriä ja Eurajoen virtaaman ...

Ahmasjärvi (Eura)

Ahmasjärven pinta-ala on 33.6 hehtaaria ja se on noin 1.0 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä. Järven luusua sijaitsee sen pohjoisrannalla suuren Omasuon keskellä, mistä järven laskujoki Ahmasoja saa alkunsa. Järven omalla valuma-alueella on run ...

Ilmiinjärvi

Ilmiinjärvi sijaitsee Köyliön ja Kokemäen rajalla Satakunnassa Järilänharjun ja Säkylänharjun välisellä harjualueella noin 4 km Köyliönjärvestä pohjoiseen. Se kuuluu Eurajoen vesistön Köyliönjoen keskiosan valuma-alueeseen.

Iso Karstujärvi

Järven pinta-ala on 8.23 hehtaaria ja sen pituus on 650 metriä ja leveys on 300 metriä. Järven luusua sijaitsee järven koillisrannassa ja sen kaivamalla suoristettu laskuoja laskee vetensä peltojen läpi Vähä Karstujärveen. Järvi saa vetensä lähia ...

Laihianjärvi

Järvi sijaitsee keskellä lehtipuuvaltaista suota ja on halkaisijaltaan noin 200 metriä. Järven pinta-ala on 4.4 hehtaaria ja sen luusuana toimii lounaaseen laskeva kaksi kilometriä pitkä kaivettu Järvioja. Se yhtyy Köyliönjokeen 1.7 kilometriä Eu ...

Lamminjärvi (Eura)

Lamminjärvi tai Lammijärvi sijaitsee Eurassa Mestilän ja Mannilan kylissä Satakunnassa ja kuuluu Eurajoen vesistön Vähäjärven valuma-alueeseen, joka laskee Säkylän Pyhäjärveen.

Lavajärvi (Rauma)

Lavajärvi sijaitsee Euran ja Rauman rajalla Satakunnassa ja se kuuluu Eurajoen vesistön Isosuon-Ahmasjärven valuma-alueeseen, jonka lähdejärvi se on. Järven vedet virtaavat Makkarkoskenojaa pitkin läheisen Neittamojärven ja Neittamonojan kautta A ...

Loukonen

Loukonen on järvi, joka sijaitsee Eurassa ja Raumalla Satakunnassa ja kuuluu Eurajoen vesistön Juvajoen alueeseen kuuluvan Haajanojan ja Naarjoen valuma-alueeseen.

Luittilanjärvi

Luittilanjärvi on lähes umpeenkasvanut suojärvi, joka sijaitsee Eurajoella Satakunnassa ja kuuluu Eurajoen vesistön Juvajoen valuma-alueeseen. Luittilanjärvenoja, joka yhtyy Juvajokeen kilometrin päässä, virtaa järven vieritse. Suojärven laskuoja ...

Metsäjärvi (Köyliö)

Metsäjärvi sijaitsee Säkylän Köyliössä Kankaanpään kylän itäpuolella Satakunnassa ja se kuuluu Eurajoen vesistöön. Metsälampi kuuluu Säkylänharjuun, jonka vuoksi se saattaa olla suppa.

Neittamojärvi

Järven pinta-ala on 27 hehtaaria ja se on noin kilometrin pitkä ja 400 metriä leveä. Järven luusua sijaitsee järven koillispäässä, mistä 5.0 kilometriä pitkä Neittamonoja kulkee suuren Isosuon kautta ja yhtyy Ahmasojaan Savikon peltoaukean pohjoi ...

Piikajärvi

Piikajärvi on Järilänharjulla Kokemäellä sijaitseva pieni järvi Satakunnassa ja se kuuluu Eurajoen vesistöön. Vaikka järvellä ei ole laskujokea, se luetaan Köyliönjoen keskiosan valuma-alueeseen.

Ruotana

Ruotana on suojärvi, joka sijaitsee Ruotanansuolla Säkylän Köyliössä Satakunnassa ja kuuluu Eurajoen vesistön Köyliönjärven alueen Mustaojan valuma-alueeseen.

Saarikonjärvi

Saarikonjärvi tai Saarikkojärvi on pieni suolampi, joka sijaitsee Eurassa Naarjoen kylässä Satkunnassa ja kuuluu Eurajoen vesistössä Turajärveen laskevaan Haajanojan ja Naarjoen valuma-alueeseen.