ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 128

Pöykkölä

Pöykkölän asutus koostuu rivi- ja omakotitaloista. Asukkaista 32.06 prosenttia on iältään 19–44-vuotiaita. Pöykkölässä oli koulu, jossa oppilaiden vuosiluokat olivat 1–2. Se lakkautettiin 2009. Muun muassa kaupunginjohtaja Mauri Gardin ehdotti ko ...

Rantaviiri

Rantaviiri on kaupunginosa Rovaniemen kaupungissa. Rantaviiri käsittää Korvanniemen, Rantavitikan ja Viirinkankaan alueet sekä osan Alakorkalosta. Rantaviirin asukasluku oli vuoden 2014 lopussa 6 510. Rantaviirin alueella sijaitsee Lapin yliopist ...

Rautiosaari

Rautiosaari on Rovaniemellä sijaitseva yli 650 asukkaan kylä ja saari, joka sijaitsee keskustasta hieman alle kahdenkymmenen kilometrin päässä etelään pitkin Kemijoen Itäpuolentietä. Nelostieltä pääsee itäpuolelle Valajaskosken voimalaitoksen pat ...

Saarenkylä (Rovaniemi)

Saarenkylä on kylä Rovaniemen kaupungissa Lapin maakunnassa. Se sijaitsee saarella Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdan ja Rovaniemen keskustan itäpuolella Ounasvaaran pohjoispuolella. Saarenkylän alueeseen kuuluvat myös Syväsenvaara ja Nivavaara. ...

Aarnionperä

Aarnionperä on Salon kaupunginosa joka sijaitsee kahtena alueena Karjaskylänkadun varrella. Linnunpelto-niminen alue sijaitsee länsirinteessä, Karjaskylänkadun itäpuolella. Toinen, kauempana keskustasta oleva asuntoalue sijaitsee Kiskontien molem ...

Anjala (Salo)

Anjala on Salon kaupunginosa, joka käsittää Mahlakankareen asuntoalueen ja Anjalan asuntoalueen. Alue rajoittuu Inkereentiehen, Uskelanjokeen, Greulantien kautta puistojen halki seututiehen 110 ja Mahlakankareen reunaa takaisin Inkereentielle. Al ...

Armfelt (Salo)

Alueella sijaitsevat Salon rautatieasema, linja-autoasema, Salon seudun terveyskeskuksen läntinen terveysasema, Salon kaupunginkirjasto sekä kauppakeskukset Plaza ja Linjuri.

Isokylä (Salo)

Isokylä on Salon pieni kaupunginosa, joka sijaitsee valtatien 1 ja kantatien 52 risteyksessä. Alueella sijaitsee ainoastaan huoltoasema. Vieressä sijaitsevat asumukset kuuluvat jo Isokylän kyläalueeseen.

Kaukvuori

Kaukvuori on Salon kaupunginosa, joka rajoittuu Ylhäistentiehen, Kirjolankatuun ja Perniöntiehen. Lisäksi alueseen kuuluu Perniöntien molemmilla puolilla lähellä Kiskontien risteystä oleva pieni kiilan muotoinen alue. Alueella sijaitsee Turun amm ...

Lukkarinmäki

Lukkarinmäen kaupunginosa on yksi Salon kaupunginosista. Se rajoittuu lännessä Salo–Helsinki-rautatiehen eli Rantarataan, pohjoisessa Salmeen eli Vähäjokeen ja idässä Perniöntiehen. Etelässä kaupunginosan raja kulkee reittiä Sairaalantie - Uskela ...

Metsäjaanu

Metsäjaanu on Salon kaupunginosa, joka sijaitsee seututien 110 vieressä Tupurinmäessä. Metsäjaanu on teollisuusaluetta, jota kaupunki on viime aikoina kehittänyt ja yrittänyt houkutella alueelle etenkin cleantech-alan yrityksiä. Pienteollisuuden ...

Moisio (Salo)

Moisio on Salon kaupunginosa, joka rajoittuu Salonjokeen, Inkerinkatuun, Uskelankatuun, Salonkatuun ja seututiehen 110. Moision etelä- ja itälaidat ovat kerrostaloasutusta. Kaupunginosan keskiosissa on omakotitaloja, joista vanhimmat ovat 1920-lu ...

Mököinen

Mököinen on Salon kaupunginosa ja vanha Uskelan kylä. Mököisten kaupunginosa käsittää Mököistenmäen alueen sekä pienen alueen Helsingintien varressa Vähäjoen vastarannalla. Kaupunginosa rajoittuu Tahkonkatuun, Perniöntiehen, Otsonkatuun, Helsingi ...

Ollikkala

Ollikkala on Salon kaupunginosa kantatien 52 molemmin puolin, rajoittuen Uskelanjokeen ja seututiehen 110, Uhrilähteenkatuun, Halikon rajaan tullen tonttien reunoja pitkin takaisin Uskelanjokeen. Ollikkalassa sijaitsee runsaasti omakoti-, kerros- ...

Pahkavuori

Pahkavuori on Salon kaupunginosa, joka rajoittuu seututie 110:een, Helsingintiehen ja Vähäjokeen. Alue on iso asuntoalue, ja siellä on ulkoilualueena käytetty Pahkavuoren mäki.

Pajula

Pajulan alueella sijaitsee muun muassa Pajulan alakoulu. Pajulasta Salon keskustaan on matkaa 1.5 km, ja alueen ohi kulkee myös paikallisliikenne Salon keskustaan ja Halikon Märynummen suuntaan.

Palometsä

Palometsä on Salon kaupunginosa, joka rajoittuu seututiehen 110, Uskelanjokeen ja puistoalueeseen. Alueella on iso asuntoalue sekä päiväkoti. Palometsän ja Mahlakankareen väliin on varattu tila Salon itäisen ohikulkutien linjaukselle.

Paukkula

Paukkula on saanut nimensä alueella sijainneesta Suojeluskunnan ampumaradasta. Ampumaradan rakennusten kivijalat ovat vieläkin olemassa ja viereiseen puistoon on tehty kivinen muistomerkki aiheesta.

Rappula

Rappula on Salon kaupunginosa, joka rajoittuu Halikon kuntaan ja sijaitsee Rappulanmäessä. Alueella on sekä pientaloasutusta että korkeita kerrostaloja, joita alettiin rakentaa 1960-luvulla.

Tupuri

Tupuri on Salon kaupunginosa, joka käsittää Tupurinmäen alueen. Tupurissa on noin 4 000 asukasta, mutta asukasluku kasvaa alueen laajentuessa. Alue rajoittuu Tupurinahteeseen, Anjalan kaupunginosaan kulkien puistojen keskellä ja Greulantien kautt ...

Viitanlaakso

Viitanlaakso on Salon kaupunginosa, joka rajoittuu rantarataan, Hämeenkyläntiehen ja Merikulmantiehen. Alue on merkitty numerolla 11 Salon kaupungin asemakaavahankekarttaan.

Viitannummi

Viitannummi on Salon uusin kaupunginosa Viurilanlahden rannalla Salosta Teijolle johtavan tien vieressä. Alueen erikoisuutena on kaksivesijärjestelmä, jossa esimerkiksi WC:n huuhteluun käytetään vettä, joka ei täytä juomavaatimuksia. Alue on liit ...

Haka-alue

Haka-alue on Savonlinnassa kaupungin keskustan itäpuolella sijaitseva asuinalue, joka on saanut nimensä sen rakentaneen rakennusliike Hakan mukaan. Oikeammin Haka-alue on Pääskylahden tai Pääskylän aluetta, eikä kartoissa käytetä nimeä "Haka-alue ...

Heikinpohja

Heikinpohja on kaupunginosa Savonlinnassa, Etelä-Savossa. Heikinpohjassa sijaitsee muun muassa Savonlinnan normaalikoulu, OKL-liikuntahalli ja uimaranta.

Alakylä (Seinäjoki)

Alakylä on kaupunginosa Seinäjoella Läntisellä suuralueella, keskustan ja Joupin länsipuolella. Se sijaitsee Kaskisista Seinäjoelle johtavan kantatie 67:n eteläpuolella. Alakylän läpi kulkee Suupohjantie. Vuonna 2012 Alakylässä oli 3 271 asukasta ...

Hallila (Seinäjoki)

Hallila on yksi Seinäjoen 34:stä kaupunginosasta. Omakotitalovaltainen Hallila sijaitsee kaupungin keskustan eteläpuolella. Vuoden 2016 joulukuussa Hallilan asukasluku oli 1 090. Hallilan ja keskustan välissä on Upan kaupunginosa. Hallilan kaupun ...

Hyllykallio

Hyllykallio on kaupunginosa Seinäjoella, joka sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta itään päin. Sen väkiluku oli 4 237 joulukuussa 2016. Kaupunginosa on osa Hyllykallion suuraluetta. Hyllykalliolla on kerros-, rivi- ja oma ...

Kapernaumi

Kapernaumi on Seinäjoen kaupunginosa. Se jakautuu Hyllykallion suuralueeseen kuuluvaan Kapernaumin osa-alueeseen ja Kantakaupungin suuralueeseen kuuluvaan Puukapernaumin osa-alueeseen. Joulukuussa 2016 kaupunginosassa oli 914 asukasta, joista suu ...

Kertunlaakso

Kertunlaakso on kaupunginosa Seinäjoen itäpuolella ja osa Hyllykallion suuraluetta. Alueen rakennuskanta koostuu lähinnä omakotitaloista. Vuoden 2016 joulukuussa Kertunlaakson asukasluku oli 1 776. Alueella sijaitsee vuonna 2010 valmistunut päivä ...

Kärki (Seinäjoki)

Kärki on Seinäjoen kaupunginosa Östermyran suuralueella. Se sijaitsee noin 4.5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta etelään. Joulukuussa 2016 alueen asukasluku oli 3 136. Kärjessä sijaitsee peruskoulu. Alueella on myös K-Market.

Pajuluoma

Pajuluoma on kaupunginosa Seinäjoella. Se on osa Östermyran suuraluetta. Vuonna 2016 Pajuluomassa oli 2 982 asukasta. Alueella sijaitsee koulu ja päiväkoti.

Tanelinranta

Tanelinranta on kaupunginosa Seinäjoella ja osa Hyllykallion suuraluetta. Se sijaitsee noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta itään päin. Kaupunginosan itäpuolella sijaitsee Tanelinrannan asuntoalueen jatkeeksi myöhemmin rakennettu K ...

Iisvesi (Suonenjoki)

Iisvesi oli taajaväkinen yhdyskunta vuosina 1923–1955. Se oli 1920- ja 1930-luvuilla Suomen sisämaan suurin puutavaran lähetysasema ja sisävesien suurin puutavaran lastauspaikka. Siellä oli myös useita sahalaitoksia, joiden työntekijät rakensivat ...

Kirkkolanniemi

Kirkkolanniemi on Suonenjoen kaupunginosa, kaupunginosa nro 1, joka rajoituu etelässä Suonteen järveen, idässä siitä laskevaan Suonenjokeen ja lännessä Savon rataan. Alueella on pääasiassa 1950- ja 1960-luvulla rakennettuja omakotitaloja. Alue on ...

Kutumäki

Kutumäki on yksi Suonenjoen kaupunginosista. Kutumäen kylä rajautuu etelässä Kutujokeen ja Pörölänmäen kylään, idässä Kutumäen takana olevaan Jäppiläntiehen ja Karkkolan kylään, lännessä Kutujärveen, jonka takana on Jauhomäen kylä.

Kärkkäälä (Suonenjoki)

Kärkkäälä on kylä Suonenjoen kaupungissa Pohjois-Savossa. Se sijaitsee Suonenjoen keskustaajaman ohittavan valtatie 9:n pohjoispuolella, kaupungin keskustasta noin neljä kilometriä Kuopion suuntaan alkavan Kärkkääläntien varressa. Kärkkäälän kylä ...

Metsola (Suonenjoki)

Metsola on Suonenjoen kaupunginosa. Se sijaitsee keskustaajamassa 1–1.5 kilometriä keskustasta länteen. Palveluihin kuuluu K-market ja Suonenjoen Kaatron koulun esiluokka.

Pörölänmäki

Pörölänmäki on kaupunginosa Suonenjoen etelä-osassa, Pieksämäentien varrella. Valtaosa pinta-alasta on metsää ja peltoa, joitakin järviä lukuun ottamatta. Pörölänmäen kylä rajautuu etelässä maakuntarajaan, joka on myös Pieksämäen kaupungin raja s ...

Rajalanniemi

Rajalanniemi on Suonenjoen kaupunginosa, jossa on ollut asutusta 1600-luvun loppupuolelta. Alueella on pääasiassa omakotitaloja ja kesämökkejä. Suurin osa Rajalanniemen pinta-alasta on metsää ja peltoa. Rajalanniemessä ollut koulu lakkautettiin j ...

Luettelo Tampereen tilastoalueista

Tämä on luettelo Tampereen tilastoalueista siten kuin kaupungin hallinto ne julkaisemissaan tilastoissa ryhmittelee. Tampereella on 111 tilastoaluetta, ja ne on ryhmitelty seitsemään suuralueeseen ja suunnittelualueisiin. Tampereen tilastointia v ...

Aakkula

Aakkula on pieni Tampereen kaupunginosa, joka sijaitsee noin neljän kilometrin päässä keskustasta. Aakkula rajautuu lännessä Vuohenojaan, idässä Viialaan, etelässä Turtolaan ja pohjoisessa Messukylään. Vuonna 2012 Aakkulassa oli 465 asukasta. Mes ...

Atala

Atala on kaupunginosa Koillis-Tampereella. Sen naapurikaupunginosia ovat etelässä Holvasti, lounaassa Linnainmaa ja pohjoisessa Tasanne. Muutaman kilometrin päässä idän suunnassa on Kangasalan raja. Atalan kaupunginosassa sijaitsevat pienehkö lii ...

Hakametsä

Hakametsä on pienehkö Tampereen kaupunginosa, joka sijaitsee noin neljän kilometrin päässä keskustasta. Hakametsän naapurikaupunginosia ovat Huikas, Ristinarkku, Messukylä, Vuohenoja, Kalevanrinne, Kaleva, Kissanmaa sekä Uusikylä. Hakametsä oli a ...

Hankkio

Hankkio on kaupunginosa Tampereella kaupungin itäosassa. Naapurikaupunginosia ovat Messukylä, Ristinarkku, Linnainmaa, Vehmainen, Haihara, Kaukajärvi ja Viiala. Hankkion kaupunginosa rajoittuu etelässä Kangasalantiehen ja pohjoisessa Tampere–Haap ...

Haukiluoma

Haukiluoma on Tampereen kaupunginosa, joka sijaitsee kaupungin luoteisosassa Ylöjärven kaupungin rajalla ja lähellä Nokian kaupungin rajaa. Naapurikaupunginosat ovat Lamminpää ja Ikuri. Haukiluoma rajoittuu pohjoisessa ja lännessä Ylöjärven Vuore ...

Holvasti

Holvasti on Itä-Tampereella Kangasalan rajalla sijaitseva kaupunginosa. Alueella on lähinnä pien- ja rivitaloja. Naapurikaupunginosat ovat Vehmainen, Leinola, Linnainmaa ja Atala. Holvastin alue rajoittuu pohjoisessa Teiskontiehen, lännessä Orimu ...

Huikas

Huikas on Tampereen itäinen kaupunginosa, joka sijaitsee Tampereen kaupunkiin vuonna 1947 liitetyn Messukylän kunnan alueella. Kaupunginosan eteläpuolitse kulkee Sammon valtatie. Huikkaan keskeisimmät asunto- eli tonttikadut ovat länsi-itä-suunta ...

Jokipohja

Jokipohja on Tampereen XXVI kaupunginosa. Se muodostaa Nekalan ja Vihiojan kanssa Nekalan alueen. Jokipohja rajoittuu pohjoisessa Iidesjärveen, idässä Muotialaan, etelässä Veisuun sekä lännessä Jokipohjantiehen jonka toisella puolella on Vihiojan ...

Kalevanrinne

Kalevanrinne on Tampereen XIX kaupunginosa. Se sijaitsee Kalevan ja Järvensivun kaupunginosien välissä rajautuen lännessä Liisankallioon ja Kalevanharjuun, idässä Hakametsään ja Vuohenojaan. Kalevanrinteen asemakaava vahvistettiin vuonna 1951 ja ...

Korkinmäki

Korkinmäki on Tampereen kaupunginosa, joka sijaitsee noin neljän ja puolen kilometrin päässä keskustasta. Korkinmäki rajautuu lännessä Veisuun, idässä Turtolaan, etelässä Hallilaan ja pohjoisessa Muotialaan. Vuonna 2014 Korkinmäessä oli 1 105 asu ...